Diakoni

  Diakoni kommer av det greske ordet diakonia - som betyr å tjene. Gjennom det diakonale arbeidet i kirken ønsker vi å hjelpe mennesker på ulike måter. Vi vil vise omsorg i tjeneste, nestekjærlighet i handling, være et inkluderende fellesskap, og kjempe for rettferdighet.

  Besøks­tjenesten

  Kommer du deg lite ut? Får du sjelden eller aldri deltatt i gudstjenestene? Savner du kontakt med menigheten? Da kan kanskje en besøksvenn kunne være noe for deg! Besøkeren kommer en gang i måneden eller etter avtale. Det er 60 faste besøkere i menigheten som besøker en eller flere personer. Ta kontakt dersom du ønsker en besøksvenn, eller om du ønsker å bli med som medarbeider.

  Gatehjerte

  Oslo er en by med mange mennesker, med ulike liv og skjebner. Som Norges hovedstad er den dessverre også hovedstad for rus, prostitusjon og hjemløse. Men det er medmennesker og organisasjoner som jobber for å hjelpe Oslos vanskeligstilte. Filadelfiakirken har valgt å samarbeide med to av disse organisasjonene og deres hjelpetilbud i Oslo, nemlig Maritakaféen og Evangeliesenterets Kontaktsenter, ved å sende frivillige medarbeidere fra vår kirke som bidrar i deres miljøarbeid. Som medarbeider i Gatehjerte, vil du få nyttig erfaring i å jobbe gatenært og i møte med mennesker i rus- og prostitusjonsmiljøet. Du får mulighet til å vise nestekjærlighet i praksis og å gi sosial og åndelig hjelp til mennesker i utsatte situasjoner. Ta kontakt dersom du har lyst til å bidra i dette arbeidet.

  Motta vårt nyhetsbrev

  Kontakt oss

  post@filadelfia.no
  400 05 767

  Filadelfiakirken Oslo
  St. Olavs gate 24, 0164 Oslo
  Resepsjon: tirsdag - torsdag, 10-14

  Pressekontakt
  Halvard Hauge Roaldsnes
  halvard@filadelfia.no

  Våre sponsorer

  Personvern
  Design og utvikling av Logisk brist