Personvern

  Personvernerklæring

  Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre tilhørige i kirken, hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger samt hvordan vi ivaretar deres rettigheter og regler i personverngivningen.

  Innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i Personopplysningeloven. Loven stiller bla. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. Datatilsynet definerer :

  Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

  Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.


  Behandleransvarlig

  Filadelfiakirken, Oslo er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med ”behandleransvarlig” menes i loven den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven. Kontaktinfo til Filadelfiakirken, Oslo finner du nederst i denne personvernerklæringen.


  Hvordan informasjonen hentes?
  Filadelfiakirken samler inn opplysninger gjennom skjemaer på vår nettside og gjennom innmelding i vår kirke direkte fra den registrerte.


  Hvilke typer personopplysninger som behandles?

  Når du er medlem eller aktiv i kirken hos oss, lagrer vi følgende:

  • Din kontaktinfo (inkl. navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer, epostadresse, kjønn hvor og når du ble døpt og fikk medlemskap, personnummer, sivil status. Vi lagrer også skriftlig kommunikasjon fra oss til deg og din evnt. familie, om du mottar nyhetsbrev

  • Ved kontakt med Samtalesenteret og ved bønnebehov behandler vi også inngitt informasjon om dette.

  • Ved fast givertjeneste i kirken, lagrer vi også ditt kontonummer og personnummer.

  • Ved medarbeiderskap behandler vi i tillegg informasjon om nåværende og tidligere tjenester, og informasjon i forbindelse med administrering av ditt medarbeiderskap.

  • Ved deltagelse i Microfila behandles opplysninger om barnets foresatte og kontaktopplysninger i tillegg til evnt. sykdom/allergi informasjon.


  Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

  • kontaktopplysningene og demografi brukes til å nå deg med informasjon fra kirken, gjerne ut fra segmentering

  • ditt medlemskap må innrapporteres til Fylkesmannen • for historikk iom vi ikke lenger fører kirkeprotokoll

  • vi henter ut anonymiserte tall til statistikker

  • legger deg i turnus hvis du har tjeneste.

  • ditt kontonummer brukes til givertjenesten vår og for å hente ut skattefradrag til deg.

   

  Hvor lenge opplysningene oppbevares

  • Medlem: Vi oppbevarer dine personopplysninger i Elvanto, (vår menighetsdatabase) så lenge du er registrert som medlem i vår kirke. Ved utmeldelse vil vi, dersom du ikke gir samtykke til annet, kun beholde basis kontakt info og dato for ditt medlemskap for etterlevelse av de krav vi har til å føre kirkeboken. I så fall vil opplysningene kun være tilgjengelig for kirkebokfører.

  • Personer som har fått utført kirkelige handlinger i regi av Filadelfiakirken: Vi lagrer dato og sted for handlingen og involverte personers informasjon, og uten ekstra samtykke vil denne informasjonen kun være tilgjengelig for kirkebokfører. Disse dataene vil lagres så lenge kirken eksisterer, i henhold til relevante lover.

  • Medarbeidere: Så lenge du har et aktivt medarbeiderskap så lagrer vi kontakt informasjon og informasjon om tjenesten. Ved avsluttet medarbeiderskap vill vi slette informasjonen om tjenesten

  • Ikke medlem: Slutter du i kirken vår, plikter du selv å informere oss om dette slik at vi kan slette dine personopplysninger

  • Microfila: Så lenge barnet deltar på en aktivitet i vår regi. Opplysningene slettes når barnet går ut av 6 klasse, eller barnet ikke har deltatt på de siste 10 søndagene.

  • Kontoopplysninger slettes ved opphør av givertjeneste  Hvem deler vi opplysninger med

  Elvanto • Gruppe-Tjeneste- og virksomhetsledere ha tilgang til dine kontaktopplysninger og kirketilhørighet. Resterende opplysninger er kun til bruk for ansatte i administrasjonen.

  Fylkesmannen • Lister med personnummer på medlemmer hentes ut fra Elvanto to ganger i åre. Dette blir ikke sendt elektronisk av sikkerhetsmessige årsaker

  Solidus • Hvis du har fast givertjeneste i kirken

  Check-in • Om du melder deg på et event i kirkens regi

  Vipps • Ved kollekt på samlinger

  Hvordan vi beskytter opplysningene
  Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet. Alle brukere av Elvanto avgir taushetserklæring på hva de kan bruke tilgjengelige opplysningene til. Vi har forskjellige tilgangsnivåer i systemet som sier hvilke opplysninger du som bruker kan se eller redigere. Vi gjennomgår tilgangen til Elvanto to ganger pr. år for å revidere at tilganger er i henhold til oppgavene til den enkelte. I tillegg er det den enkelte teamleder sin oppgave å endre tilgangen til medarbeiderne dersom medarbeideren slutter eller går til nye oppgaver. Tilgang gis kun basert på at vedkommende har tjenestemessig behov for opplysningene.


  Administrasjon av og endringer i lagrede opplysninger

  Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Har du konto i Elvanto, vil du finne disse under ”Min profil” på Medlemsområdet. Her kan du endre opplysninger selv eller du kan kontakte oss for endringer.


  Rettigheter
  Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve sletting, endring og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. (Se kontaktopplysninger nederst for evnt. endringer)


  Informasjon om barn
  Barn ligger i Elvanto med følgende info:

  - navn, fødselsdato, klasse, allergier, foresatte og deres kontaktinfo. Dette da vi har et stort arbeid blant barna som krever disse opplysningene for å følge barn og foreldre tett.


  Kontaktopplysninger
  Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du benytte følgende kontaktopplysninger;


  Filadelfiakirken, Oslo

  Postboks 6854, St. Olavsplass

  0130 Oslo

  Tlf. 4000 05 767

  post@filadelfia.no

   

  Motta vårt nyhetsbrev

  Kontakt oss

  post@filadelfia.no
  400 05 767

  Filadelfiakirken Oslo
  St. Olavs gate 24, 0164 Oslo
  Resepsjon: tirsdag - torsdag, 10-14

  Pressekontakt
  Halvard Hauge Roaldsnes
  halvard@filadelfia.no

  Våre sponsorer

  Personvern
  Design og utvikling av Logisk brist