Småfellesskap

Ukentlige samtalespørsmål
Hver uke lager vi samtalespørsmål til talen fra gudstjenesten. Disse finner du nederst på denne siden. 
Er du med i småfellesskapstjenesten oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på smafellesskap@filadelfia.no. Vi sender deg gjerne en ukentlig mail med sammendrag av talen, bibel-referanser, spørsmål til samtale som ressursmateriale til bruk i småfellesskapet.

  Hvorfor småfellesskap?
  Filadelfiakirken er en stor menighet, og derfor trenger vi mindre settinger hvor vi kan bygge tette bånd med andre i menigheten. Her kan vi dele tanker, erfaringer, utfordringer og gleder – rett og slett dele livet! Småfellesskapene har som mål å være et slikt sted. Småfellesskapssamlingene foregår i hjemmene, på kafeer eller andre steder i byen, og gir mulighet for å dele tro og tvil og hverdag i en mindre setting enn gudstjenesten på søndag. Kjært barn har mange navn, og småfellesskap tilsvarer det som i mange sammenhenger kalles bibelgruppe, cellegruppe eller lignende.

  Målet er at småfellesskapet kan hjelpe oss å leve det kristne livet i hverdagen. Det skal være et sted hvor man kan ta med folk som enda ikke vet om de tror på Gud, et sted hvor en ny kristen har mulighet til å vokse og utvikle troen, og samtidig være inspirerende og utfordrende for folk som har kjent Jesus lenge.

  Hvordan bli med i et småfellesskap?
  Den enkleste måten å bli med i et småfellesskap på er å gå sammen med noen andre og starte en gruppe. Når gruppen er i gang sender du oss en mail, slik at vi kan bidra med ressurser, bibelleseplaner, informasjon om ledersamlinger og annen nyttig informasjon.

  En annen måte å bli med i en gruppe på er å fylle ut dette kontaktskjemaet, eller kontakte informasjonsskranken i Barratt når det er gudstjeneste i Filadelfiakirken. På den måten kan vi ta kontakt med deg og finne en passende gruppe. Dersom du har andre spørsmål tilknyttet småfellesskapsarbeidet kan du sende mail til smafellesskap@filadelfia.no.

  Ukens samtalespørsmål
  Vi er i taleserien «Konkurrerende fortellinger» og pastor Egil Svartdahl talte på søndag om fall. Du kan høre talen her!

  1. Les Rom. 3:23 og 6:23 sammen. Hva sier versene om Gud, og hva sier versene om oss mennesker? Del med hverandre.

  2. Hva tenker du når du hører ordet synd? Hvorfor ligger det så naturlig for oss mennesker å snakke om andres synd i stedet for vår egen synd?

  3. Djevelen angrep ikke Guds eksistens, men han stilte spørsmål ved hva Gud virkelig hadde sagt. Han sådde dermed tvil i Adam og Eva om hva Gud sa og om hvem Gud er. I talen har vi fått høre om hvilke konsekvenser det har fått for våre liv, våre relasjoner og vår verden. Noe av det viktigste i livet er derfor hva vi tror om Gud. Det preger hvordan vi behandler oss selv og andre, og ikke minst hvordan vi møter Gud.

  I lys av dette – les Joh. 3:16-19 sammen. Hva sier versene om Gud og hva sier versene om oss mennesker? Hvilken betydning har det for hvordan du møter Gud? Ta litt betenkningstid og del med hverandre.

  4. Hva tar du med deg fra talen og denne småfellesskapssamlingen inn i uken som ligger foran? Med utgangspunkt i dette og det dere har delt med hverandre – be for hverandre.