Småfellesskap

Ukentlige samtalespørsmål
Hver uke lager vi samtalespørsmål til talen fra gudstjenesten. Disse finner du nederst på denne siden. 
Er du med i småfellesskapstjenesten oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på smafellesskap@filadelfia.no. Vi sender deg gjerne en ukentlig mail med sammendrag av talen, bibel-referanser, spørsmål til samtale som ressursmateriale til bruk i småfellesskapet.

  Hvorfor småfellesskap?
  Filadelfiakirken er en stor menighet, og derfor trenger vi mindre settinger hvor vi kan bygge tette bånd med andre i menigheten. Her kan vi dele tanker, erfaringer, utfordringer og gleder – rett og slett dele livet! Småfellesskapene har som mål å være et slikt sted. Småfellesskapssamlingene foregår i hjemmene, på kafeer eller andre steder i byen, og gir mulighet for å dele tro og tvil og hverdag i en mindre setting enn gudstjenesten på søndag. Kjært barn har mange navn, og småfellesskap tilsvarer det som i mange sammenhenger kalles bibelgruppe, cellegruppe eller lignende.

  Målet er at småfellesskapet kan hjelpe oss å leve det kristne livet i hverdagen. Det skal være et sted hvor man kan ta med folk som enda ikke vet om de tror på Gud, et sted hvor en ny kristen har mulighet til å vokse og utvikle troen, og samtidig være inspirerende og utfordrende for folk som har kjent Jesus lenge.

  Hvordan bli med i et småfellesskap?
  Den enkleste måten å bli med i et småfellesskap på er å gå sammen med noen andre og starte en gruppe. Når gruppen er i gang sender du oss en mail, slik at vi kan bidra med ressurser, bibelleseplaner, informasjon om ledersamlinger og annen nyttig informasjon.

  En annen måte å bli med i en gruppe på er å fylle ut dette kontaktskjemaet, eller kontakte informasjonsskranken i Barratt når det er gudstjeneste i Filadelfiakirken. På den måten kan vi ta kontakt med deg og finne en passende gruppe. Dersom du har andre spørsmål tilknyttet småfellesskapsarbeidet kan du sende mail til smafellesskap@filadelfia.no.

  Ukens samtalespørsmål
  Spørsmål til Egil Svartdahl sin tale «En løfterik dag» på søndag.

   1. I Joh. 14:18 sier Jesus at Han ikke ville etterlate oss som foreldreløse barn, men at Han ville komme til oss. Hvilken betydning har det for deg og ditt trosliv? Sett ord på lengsel og/eller erfaring rundt dette.

   2. Les bibeltekstene sammen. Egil talte om at vi gjennom disse og andre bibeltekster kan lese at vi har blitt gitt løfter om himmel, nærvær og velsignelse. Hvordan forholder du deg til disse tre løftene i din hverdag?

   3. Var det ellers noe i søndagens tale som var nytt for deg, eller som av andre grunner gjorde inntrykk på deg? Hvis ja – del kort med hverandre hva det var, og hvorfor akkurat dette gjorde inntrykk.

   4. Hva tar du med deg fra talen og denne samlingen i uka som ligger foran? Med utgangspunkt i dette og det dere har delt med hverandre – be for hverandre.