Videoserie:

  Den Hellige Ånd

  Den Hellige Ånd

  Se videoserien om Den hellige ånd sammen med ditt småfellesskap. Se en episode hver samling og snakk sammen om spørsmålene som blir stilt i slutten av hver video. Vi ønsker deg en fin samling.

  Hvem er Den hellige ånd? Del 1

  Snakk sammen

  1. Hva betyr det for deg at DHÅ er tilgjengelig i ditt liv?

  2. Hvorfor er det slik at mange fortsatt den dag i dag kan føle eller tenke at DHÅ kun er for noen utvalgte?

  3. Del en erfaring du har hatt med Gud eller DHÅ som har betydd mye for deg.

  Hvem er den hellige ånd? Del 2

  Snakk sammen

  1. Hva vil det si for ditt liv at DHÅ er personlig og bor i deg?

  2. Hvordan kan du i ditt liv legge til rette for at DHÅ kan vise deg nye sider ved Jesus?

  3. Har du opplevd DHÅ som talsmann, hjelper, trøster eller formaner? Del opplevelsene med hverandre.

  Hva er et møte med Den hellige ånd?

  Snakk sammen

  1. Har du noen gang opplevd et møte med DHÅ, i så fall hvordan?

  2. Del med hverandre hvor man har vært usikker på om det var DHÅ?

  3. Hva har DHÅ vist deg den siste tiden?

  Å lytte til Den hellige ånd

  Snakk sammen

  1. Hvis vi ser på oss selv gjennom Guds øyne, hva ser vi?

  2. Hvordan kan du øve deg på å skille hva som er dine egne tanker og hva som er DHÅ?

  3. Har du noen gang fått eller gitt videre et budskap fra Gud?

  4. Hva gjør det med livet hvis vi opplever flere mirakler og mer av DHÅs innflytelse?

  Hva sier Den Hellige Ånd og hvordan bringer vi det videre?

  Snakk sammen

  1. Hvordan kan vi formidle budskap, bilder og oppmuntringer fra DHÅ på en god måte?

  2. Praktisk øvelse:

  a) velg en person i gruppen.

  b) bruk ca. 2 min i gruppen der dere andre spør DHÅ hva han ønsker å fortelle denne personen.

  c) skriv det ned.

  d) del det med personen som er valgt ut. Gjør det gjerne på nytt med en ny person.

  Motta vårt nyhetsbrev

  Kontakt oss

  post@filadelfia.no
  400 05 767

  Filadelfiakirken Oslo
  St. Olavs gate 24, 0164 Oslo
  Resepsjon: tirsdag - torsdag, 10-14

  Pressekontakt
  Halvard Hauge Roaldsnes
  halvard@filadelfia.no

  Våre sponsorer

  Personvern
  Design og utvikling av Logisk brist