Medlemskap

Du kan bli medlem ved å trykke her!


Hva skjer når du har meldt deg inn?

 • Du blir invitert til et frivillig (ikke obligatorisk) introduksjonskurs til kirken.
 • Du mottar en bekreftelse på medlemskapet (elektronisk eller på papir)
 • Du får den informasjonen fra kirken du selv ønsker å motta

Hva koster det å være medlem?
Det koster ingenting

Hva får man som medlem i Filadelfiakirken?

 • Kirkelige handlinger som bryllup og begravelse.
 • Gratis samtaler i Samtalesenteret.
 • Stemmerett på menighetsmøte.
 • Magasinet Byposten fritt tilsendt

Hvorfor bli medlem?
Vi tror det er rett, naturlig og godt å være tilsluttet et kristent fellesskap der vi hjelper hverandre å følge Jesus i og ut ifra vår felles kristne tro.

Hvem kan bli medlem?

 • Du som har Filadelfiakirken som ditt åndelige hjem, altså som den kirken du opplever tilhørighet til.
 • Du som bekjenner deg til vår felles kristne tro slik den uttrykkes i den apostoliske trosbekjennelsen.
 • Det er ingen krav til oppmøte, oppgaver eller bidrag, selv om alle ønsket som aktive i fellesskapet, ut ifra livssituasjon, helse og muligheter.
 • Husk å melde deg ut av din tidligere kirke om du er medlem et sted fra før.

Hvordan kan jeg melde meg ut?
For å avslutte ditt medlemskap i Filadelfiakirken kan du sende en epost til post@filadelfia.no. Man behøver ingen begrunnelse.

  Filadelfiakirken er en kristen kirke som finnes for «å lede mennesker som ennå ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus». Kirken består av ufullkomne mennesker i et fellesskap med Jesus som sentrum og Herre.

  Medlemskap i Filadelfiakirken er ikke det samme som å bli eller være kristen. Men vi tror at alle som ønsker å tro på Jesus, er ment å leve i fellesskap med andre som også tror. Kristne fellesskap kommer til uttrykk både i form av lokale kirker og gjennom den globale kristne kirke i verden og gjennom historien.

  I dagens kirkelandskap tror vi ikke nødvendigvis at medlemskap er livslangt fordi vi flytter mer enn vi gjorde før, og livssituasjoner kan endre seg raskere.
  Vi tror derfor at for mange er medlemskap sesongbasert. Vi tror likevel at det er godt at når du bor i Oslo, Lillestrøm eller Enebakk, at du velger formelt bli medlem i den kirken du tilhører fordi vi tror det skaper eierskap.

  Velkommen!