Kalender

March 2018

Filia

22. mars 201818:30
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo
Sentrum

Filadelfiakirkens kvinnenettverk. Les mer på filadelfia.no/filia.

More
Filadelfiakirkens kvinnenettverk. Les mer på filadelfia.no/filia.

Ungfila

23. mars 201820:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo
Sentrum

Gudstjeneste for ungdommer mellom 13 og 19 år. Kafé og god stemning etterpå.

More
Gudstjeneste for ungdommer mellom 13 og 19 år. Kafé og god stemning etterpå.

11-gudstjeneste med Barnekirke

25. mars 201811:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo
Sentrum

Gudstjeneste Enebakk

25. mars 201811:00
Filadelfiakirken Enebakk
Osloveien 216
Enebakk

Gudstjeneste Lillestrøm

25. mars 201816:00
Filadelfiakirken Lillestrøm
Voldgata 27B, 2000 Lillestrøm
Lillestrøm

Påskevandring: Skjærtorsdag

29. mars 201819:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo
Oslo

Påskevandringen i Filadelfiakirken og over hele verden er en feiring av kirkens viktigste høytid. Påskebudskapet er kraftfullt, og Jesu død og oppstandelse er selve fundamentet for vår kristne tro. Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg fra Jesu siste måltid skjærtorsdag til oppstandelsen 1.påskedag.

Dette vil vi stoppe opp ved i påsken. Påskevandringen kan hjelpe oss å senke farten og spisse ørene, slik at blikket vårt rettes mot Jesus og de hendelsene som alltid kommer til å utgjøre et vendepunkt i verdenshistorien: Jesu død og seier over døden.

Egil Svartdahl er årets forkynner, og Lars Mörlid og Peter Sandwall står for det musikalske. Gjennom fortelling og musikk ...

More

Påskevandring: Langfredag

30. mars 201811:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo
Oslo

Påskevandringen i Filadelfiakirken og over hele verden er en feiring av kirkens viktigste høytid. Påskebudskapet er kraftfullt, og Jesu død og oppstandelse er selve fundamentet for vår kristne tro. Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg fra Jesu siste måltid skjærtorsdag til oppstandelsen 1.påskedag.

Dette vil vi stoppe opp ved i påsken. Påskevandringen kan hjelpe oss å senke farten og spisse ørene, slik at blikket vårt rettes mot Jesus og de hendelsene som alltid kommer til å utgjøre et vendepunkt i verdenshistorien: Jesu død og seier over døden.

Egil Svartdahl er årets forkynner, og Lars Mörlid og Peter Sandwall står for det musikalske. Gjennom fortelling og musikk ...

More

Påskevandring: Påskeaften

31. mars 201819:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo
Oslo

Påskevandringen i Filadelfiakirken og over hele verden er en feiring av kirkens viktigste høytid. Påskebudskapet er kraftfullt, og Jesu død og oppstandelse er selve fundamentet for vår kristne tro. Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg fra Jesu siste måltid skjærtorsdag til oppstandelsen 1.påskedag.

Dette vil vi stoppe opp ved i påsken. Påskevandringen kan hjelpe oss å senke farten og spisse ørene, slik at blikket vårt rettes mot Jesus og de hendelsene som alltid kommer til å utgjøre et vendepunkt i verdenshistorien: Jesu død og seier over døden.

Egil Svartdahl er årets forkynner, og Lars Mörlid og Peter Sandwall står for det musikalske. Gjennom fortelling og musikk ...

More