Kalender

November 2017

Åndelig verksted

22. november 201719:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo

Som kristne tror vi at det kristne livet kan og skal erfares. Derfor ønsker vi å legge til rette for trygge settinger med tid og rom for åndelige erfaringer, og for å kunne oppdage, finne og praktisere nådegaver. Derfor har vi kvelder med det vi har kalt Åndelig verksted - fordi vi tror Gud virker og skaper nye ting i oss. Tre onsdager i høst (25.10, 08.11 og 22.11), er du velkommen til erfaringsbaserte samlinger om Den hellige ånd og spiritualitet. Kveldene vil inneholde bønn, lovsang og forbønn. I tillegg blir det en liten undervisningsdel, der vi blant annet vil snakke om åndsdåp, helbredelse, tilbedelse og nådegaver. Storsalen kl.19.

More
Som kristne tror vi at det kristne livet kan og skal erfares. Derfor ønsker vi å legge til rette for trygge settinger med tid og rom for åndelige erfaringer, og for å kunne oppdage, finne og praktisere nådegaver. Derfor har vi kvelder med det vi har kalt Åndelig verksted - fordi vi tror Gud virker og skaper nye ting i oss. Tre onsdager i høst (25.10, 08.11 og 22.11), er du velkommen til erfaringsbaserte samlinger om Den hellige ånd og spiritualitet. Kveldene vil inneholde bønn, lovsang og forbønn. I tillegg blir det en liten undervisningsdel, der vi blant annet vil snakke om åndsdåp, helbredelse, tilbedelse og nådegaver. Storsalen kl.19.

Bønn og Bibel

22. november 201720:00
Filadelfiakirken Enebakk
Osloveien 216

T12 Seniortreff

23. november 201712:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo

Silje Kvamme Bjørndal i samtale med Ragnar Sjølie

More
Silje Kvamme Bjørndal i samtale med Ragnar Sjølie

Ungfila

24. november 201720:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo

Filadelfiakirkens ungdomsgudstjeneste.

Se ungfila.no for mer informasjon om ungdomsarbeidet.

More
Filadelfiakirkens ungdomsgudstjeneste.

Se ungfila.no for mer informasjon om ungdomsarbeidet.

Gudstjeneste Enebakk

26. november 201711:00
Filadelfiakirken Enebakk
Osloveien 216

Sven-David Gustavsen taler

More
Sven-David Gustavsen taler

11-gudstjeneste med Barnekirke

26. november 201711:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo

Egil Svartdahl taler

More
Egil Svartdahl taler

Gudstjeneste Lillestrøm

26. november 201716:00
Filadelfiakirken Lillestrøm
Voldgata 27B, 2000 Lillestrøm

Egil Svartdahl taler

More
Egil Svartdahl taler

Gudstjeneste Grünerløkka

26. november 201718:00
Filadelfiakirken Grünerløkka
Hausmanns gate 7

Fila Open

26. november 201718:00
Filadelfiakirken Enebakk
Osloveien 216

Fellesskap, akiviteter og morro for hele familien!

More
Fellesskap, akiviteter og morro for hele familien!

Møtepunkt

26. november 201719:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo

Egil Svartdahl taler

More
Egil Svartdahl taler

Bønn og Bibel

29. november 201720:00
Filadelfiakirken Enebakk
Osloveien 216

T12 Seniortreff

30. november 201712:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo

Advent i ord og toner, Tore Deila, Turid med team

More
Advent i ord og toner, Tore Deila, Turid med team

Filia

30. november 201719:00
Filadelfiakirken St. Olavs gate 24
St. Olavs gate 24, 0164 Oslo

“Filia” betyr datter og er Filadelfiakirkens kvinnenettverk.

Filia finnes fordi vi behøver en arena der kvinner i menigheten kan bli kjent på tvers av generasjoner og gjennom dette fellesskapet få en dypere relasjon med Jesus. Vi ønsker at Filia skal være et sted der vi oppmuntrer, utfordrer og inspirerer hverandre til å leve helhjertet for Gud og mennesker.

More
“Filia” betyr datter og er Filadelfiakirkens kvinnenettverk.

Filia finnes fordi vi behøver en arena der kvinner i menigheten kan bli kjent på tvers av generasjoner og gjennom dette fellesskapet få en dypere relasjon med Jesus. Vi ønsker at Filia skal være et sted der vi oppmuntrer, utfordrer og inspirerer hverandre til å leve helhjertet for Gud og mennesker.