Gjøre Jesus synlig i verden

Fila Global, Filadelfiakirkens misjonsarbeid, har som mål å gjøre Jesus synlig i verden. Som kirke er vi globale i vårt kall, og gjennom misjonsarbeidet vil vi fortelle de gode nyhetene om Jesus til de som ennå ikke har fått høre om Ham. Vi tror kirken og det kristne fellesskapet er verktøyet Gud har satt til dette. Vårt engasjement handler derfor om å etablere, videreutvikle og støtte kirker verden over. Vi vil kanalisere vårt engasjement gjennom lokale kirkepartnere ved å sende både menneskelige og økonomiske ressurser.

For å gjøre Jesus synlig, har Fila Global tre fokusområder:

PIONEER

Pioneer er å dele de gode nyhetene om Jesus med alle. Gjennom Pioneer vil vi nå unådde folkeslag med evangeliet. Pioneer har som mål å plante og etablere kirker i strategiske områder. I dette arbeidet vil vi legge hovedvekt på muslimske folkeslag. Ved å støtte lokale evangelister og trene nye menighetsledere vil vi se nye kirker vokse frem i områder der mennesker ennå ikke har hørt om Jesus. Vi vil se nye, kontekstualiserte og strategiske kirker, som igjen kan starte nye kirker i sine lokalområder.

COMPASSION

Compassion er Jesu kjærlighet for mennesker i praksis. Vi vil være hans hender og føtter på jorden gjennom å bidra til større sosial rettferdighet, tilgang på utdanning og helsetilbud. Vi tror på en kirke som viser omsorg for alle sider ved livet, og møter både åndelige og fysiske behov. Derfor vil vi fortsette å arbeide for at barn og unge får en fremtid gjennom skolegang. Vi vil øke tilgangen på grunnleggende helsetilbud, og etablere og støtte eksisterende og nye fellesskapstilbud.

EQUIP

Equip handler om å utruste ledere. I en verden i stadig endring tror vi at godt lederskap er avgjørende for både kirken og samfunnet forøvrig. Vi vil trene både nye og eksisterende ledere som kan være med å bygge visjonært og tjenende lederskap på sine hjemsteder. Et av målene er å bidra til forbedring i etablert arbeid der det er mulig. Menighetsledere verden over trenger god undervisning innen teologi og godt bibelsk lederskap. Gjennom seminarer, bibelskoler og ledertrening vil vi se en ny generasjon ledere, som igjen kan bygge morgendagens kirker.

PIONEER

Afrikas Horn
– Etablere husmenigheter
– Støtte lokale evangelister
blant Jesus-troende muslimer
– Etablere et treningssenter for ledere blant Jesus-troende fra muslimsk bakgrunn

Niger
– Støtte lokale evangelister
– Teologi- og lederutdannelse av pastorer
– Menighetsplanting

Midt-Østen
– Ledertrening
– Menighetsplanting

COMPASSION

Afrikas Horn
– Bygge videregående skoler og forbedre lærerkompetansen gjennom fireårig bistandsprosjekt
– Støtte diakonale prosjekter som
bedrer menneskers levevilkår på landsbygda

Niger
– Videreutvikle barneskolen i Niamey
– Helseforebyggende tiltak ved hjelp av Community Health Education-metoden

Kongo
– Videreutvikle sykehuset i Kitutu
– Bidra med delfinansiering av skoler, helseklinikker og kirkebygg
– Økonomiske støtteordninger for syke barn og tenåringsmødre

Europa
– Bidra med sosial hjelp til husmenigheter og fattige
– Delta i og finansiere barne-og ungdomsleire

EQUIP

Globalt
– Etablere utdanningstilbud for morgendagens menighetsledere
– Utvikle modulbaserte lederseminarer som kan implementeres i alle land

Niger
– Trene ledere, pastorer og evangelister
– Bistå med selvstendiggjøring av etablert og nytt arbeid

Kongo
– Trene ledere, pastorer og evangelister

India
– Trene ledere, pastorer og evangelister

Kina

– Seminarbasert undervisning for lokale menighetsledere
– Trykking og distribusjon av Bibler

BLI MED

Fila Global ønsker å være en ressurs for mennesker som brenner for misjon, eller som sitter inne med et misjonalt eller diakonalt initiativ. Vil du engasjere deg i et av våre team, bli med i en ressursgruppe eller reise ut til et av landene Fila Global arbeider i?

Ta kontakt med oss på filaglobal@filadelfia.no.

BØNN

Bønn er grunnlaget for alt vi gjør. Vær med å be for arbeidet, for våre misjonærer og samarbeidspartnere og for at Jesus skal bli synlig i verden.

GI EN GAVE

Ønsker du å gi en gave til misjonsarbeidet?

1) Bruk kontonummer 9791.11.48645
2) Vipps til #12705

NB. merk gaven til «Fila Global»