Bønnehuset

Bønn er grunnlaget for all tjeneste og virksomhet i Filadelfiakirken. I bønnen kommer vi nær Gud og det Han har på hjertet, for den enkelte, menigheten, byen og landet vårt. Vår bønn er å se Guds planer virkeliggjort. Vi tror at det å søke Han er det første, det viktigste og det beste. Vi vil si som kong David i Salmene: En ting ber vi Herren om: Å få være der Han er og få se Hans skjønnhet. Kanskje vil et rom hvor vi uavbrutt søker Han med ulike former for tilbedelse og bønn, være stedet hvor du får erfare Hans nærvær, høre Hans stemme eller se Hans ansikt.

I bønnearbeidet står Bønnehuset sentralt. Bønnearbeidet er også knyttet opp mot tverrkirkelige bønnesatsinger. I Bønnehuset kan du delta i ledet bønn og lovsang, hvile i Guds nærvær eller være i stillhet og individuell bønn. Bønnehuset finner du i kjelleretasjen i Filadelfiakirken. På dagtid kan du gå inn hovedinngangen og ned trappen til høyre, på ettermiddags- og kveldstid finner du Bønnehuset ved å gå inn i bakgården. Der vil du se et skilt over inngangen.

Ønsker du å være medarbeider i Bønnehuset, ta kontakt med oss på epost: bonn@filadelfia.no. Vi har behov innen vertskap, teknikk, bønn og lovsang.

Bønnehusets åpningstider
Mandag kl.17-22 (pluss tidebønnstidene)
Tirsdag: åpent ved tidebønnstidene (se under)
Onsdag kl.12-22 (pluss tidebønnstidene)
Torsdag: åpent ved tidebønnstidene (se under)
Fredag: åpent ved tidebønnstidene (se under)
Søndag: etter Sentrum 18 til kl. 21.00 (partallsuker)

Åpent bønnehus utvalgte søndager

Bønnehuset er åpent fra ca 19.30-21.00 søndager i partallsuker fremover, hvor et lovsangsteam vil spille.

TIDER FOR TIDEBØNN:
Mandag: 12:15, 17:30 & 21:30
Tirsdag: 07:30, 12:15 & 21:30
Onsdag: 07:30, 12:15, 17:30 & 21:30
Torsdag: 07:30, 12:15 & 21:30
Fredag: 07:30 & 12:15

PROGRAM
I Bønnehuset kan du delta i ledet bønn og lovsang, eller være i individuell bønn, hvile i Guds nærvær, lese i Bibelen etc. Når det ikke er ledet lovsang eller tidebønn, spilles det rolig lovsangsmusikk over anlegget.

Med forbehold om endringer, innstilte tidebønner annonseres på Bønnehuset sin Facebook-side som du finner her.
PS: Hvis Filadelfiakirken sin hovedinngang ikke er åpen, vil døren inn fra bakgården være åpen noen minutter før hver tidebønn.

BØNNEBEHOV
Har du et takke- eller bønneemne du ønsker vi skal være med å be for, kan du sende dette til oss på bonn@filadelfia.no, så vil det bli bedt for av våre medarbeidere i tre uker fremover.

Mandag 17-22
17.30-18.00: Tidebønn
18.00-19.00: Ledet lovsang
19.00-20.30: Ledet lovsang og bønn
21.30-22.00: Tidebønn

Onsdager 12-22
12.15-12.30: Tidebønn
13.00-14.00: Ledet lovsang (partallsuker)
14.30-14.50: Nattverd
15.00-16.30: Ledet lovsang
16.30-17.30: Ledet lovsang (09.10, 16.10, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12, 11.12) 
17.30-18.00: Tidebønn
18.00-19.00: Lovsang (oddetallsuker)
19.00-20.30: Ledet bønn og lovsang (på engelsk)
21.30-22.00: Tidebønn


Tidebønn (liturgisk bønn)
.
Mandag – torsdag
07.30 Morgenbønn (Laudes)
12.15 Formiddagsbønn (Non)
17.30 Ettermiddagsbønn (Vesper)
21.30 Kveldsbønn (Completorium)

Fredag
07.30 Morgenbønn (Laudes) 
12.15 Formiddagsbønn (Non)