Bønnehuset

Bønn er grunnlaget for all tjeneste og virksomhet i Filadelfiakirken. I bønnen kommer vi nær Gud og det Han har på hjertet, for den enkelte, menigheten, byen og landet vårt. Vår bønn er å se Guds planer virkeliggjort. Vi tror at det å søke Han er det første, det viktigste og det beste. Vi vil si som kong David i Salmene: En ting ber vi Herren om: Å få være der Han er og få se Hans skjønnhet. Kanskje vil et rom hvor vi uavbrutt søker Han med ulike former for tilbedelse og bønn, være stedet hvor du får erfare Hans nærvær, høre Hans stemme eller se Hans ansikt.

I bønnearbeidet står Bønnehuset sentralt. Bønnearbeidet er også knyttet opp mot tverrkirkelige bønnesatsinger. I Bønnehuset kan du delta i ledet bønn og lovsang, hvile i Guds nærvær eller være i stillhet og individuell bønn. Bønnehuset finner du i kjelleretasjen i Filadelfiakirken. På dagtid kan du gå inn hovedinngangen og ned trappen til høyre, på ettermiddags- og kveldstid finner du Bønnehuset ved å gå inn i bakgården. Der vil du se et skilt over inngangen.

Ønsker du å være medarbeider i Bønnehuset, ta kontakt med oss på epost: bonn@filadelfia.no. Vi har behov innen vertskap, teknikk, bønn og lovsang.

Bønnehusets åpningstider våren 2023
Tirsdager kl. 15-17:30 (oddetallsuker)
Tirsdager kl. 14.00 -18.00 & 18:00-19:30 (partallsuker). 
(18.00 starter menighetens bønnemøte. Det er også i bønnehuset). 

Inngang via bakgården.

BØNNEBEHOV
Har du et takke- eller bønneemne du ønsker vi skal være med å be for, kan du sende dette til oss ved å følge denne linken. Det bli bedt for av våre medarbeidere i tre uker fremover.

PROGRAM
I Bønnehuset kan du delta i ledet bønn og lovsang, eller være i individuell bønn, hvile i Guds nærvær, lese i Bibelen etc. Når det ikke er ledet lovsang eller tidebønn, spilles det rolig lovsangsmusikk over anlegget.

Tirsdager partallsuker
14.00 – 18.00

Tirsdager oddetallsuker
15.00 – 17.30