Filadelfiakirken finnes for å lede mennesker som ennå ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus. Vi finnes for å sette mennesker og våre behov i kontakt med Gud og Guds ressurser. Og vi finnes for å utruste og utvikle deg som allerede tror. Vi er mennesker som ønsker å følge Jesus Kristus som vårt forbilde, vår venn og vår Gud.

Vi er sammen til gudstjenester, der vi ukentlig møtes til inspirerende undervisning, sang, bønn og fellesskap. Alt dette hjelper oss å leve som etterfølgere av Jesus i vår hverdag. Disse samlingene varierer i uttrykk og form siden vi har forskjellige behov i ulike livsfaser og grupper. Vi er også sammen i små fellesskap hjemme hos hverandre. Her har alle muligheten til å leve tettere med noen, deler vi tro og tanker, gleder og utfordringer og hjelper hverandre til å følge etter Jesus. Så er vi sammen for å gjøre fellesskapet vårt, Oslo og verden bedre. Vi har en mengde forskjellige oppgaver, virksomheter og arenaer hvor alle har mulighet til å bidra med sine talenter og evner. Vi tror kirken er Jesu kropp i verden og at alle slags kroppsdeler og mennesker er nødvendige for å vise hvor mangfoldig den er.

Sammen håper vi å gjøre Oslo litt varmere, og å hjelpe hverandre til å ta imot den kjærlighet Gud har for hvert eneste menneske. Vi er ikke perfekte, men vi er elsket. Derfor ønsker vi å elske tilbake.

Vi ser en kirke

som gir verden en smak av himmel,

som er lidenskapelig opptatt av Jesus,

som i sin svakhet reiser seg i Åndens kraft og formidler det overnaturlige
på en naturlig måte i møte med menneskers behov,

som et nådefullt fellesskap, som elsker frem det beste i hverandre,
som er global i sitt kall og misjonerende i sitt vesen,

som former fremtiden fordi den hedrer de eldre og satser på barn og unge,

i kontinuerlig vekst fordi den bygger mennesker, prioriterer personlige
relasjoner og feirer gudstjenester som ærer Gud og inspirerer mennesker,

med en kreativ kraft til å skape nye uttrykk, som formidler evangeliet
på en relevant måte til dagens mennesker.

som smelter sammen i Guds kjærlighet på tvers av alder og kjønn,
evner og sivil status, kulturell bakgrunn og etnisk opprinnelse,

der alle får lyst til å bidra med noe, alle bryr seg om noen, og alle ønsker å vinne noen for Jesus.