SPRÅKKAFÉ / LANGUAGE CAFÉ

Vil du være med på Filadelfiakirkens språkkafé?

Welcome to the language café in the Filadelfia church! Here you can practice Norwegian in a relaxed setting, get to know new people and have a cup of coffee at the same time. It is free of charge and open to all!

Språkkaféen er et tilbud til mennesker som ønsker å trene på å snakke norsk. Tilbudet er ikke et norskkurs, men en uformell møteplass der mennesker treffes og vi bruker språket i gode samtaler over en kaffekopp. Som kirke arrangerer vi språkkafé fordi vi tror at språktrening er noe av det viktigste vi kan gi mennesker for at de integreres i samfunnet. Deltagerne på språkkaféen har forskjellig bakgrunn og norskkunnskaper.

Som medarbeidere ønsker vi å møte hver enkelt deltager der de er. Viktige oppgaver i tjenesten er å ta initiativ til å hilse på og prate med deltakere, delta i forberedelsene i forkant av samlingene, samt rydde etterpå. Du trenger på ingen måte være lærer for å bli medarbeider, men må ha et ønske om å dele dine norskkunnskaper og møte deltagerne med vennlighet, åpenhet og respekt. For oss som medarbeidere er det sentralt at vi kan være til hjelp for andre, men vi setter også stor pris på å få være en del av et godt og positivt tjenestefellesskap.

The language café takes place every second Tuesday in Filadelfia church, second floor, St. Olavs gate 24, Oslo. You can find the events on Facebook as well, by searching for Language café /Språkkafé or by clicking here!
Språkkaféen arrangeres tirsdag oddetallsuker i matsalen i Filadelfiakirken (2. etg, over Barratt Kaffebar). Du kan finne arrangementene på Facebook ved å søke opp Filadelfiakirken Språkkafé eller ved å klikke her!

Leder for tjenesten er Lars Widar Johannesen (diakoni@filadelfia.no) Ta gjerne kontakt om du er interessert i å være medarbeider, eller ønsker mer informasjon.

Datoer for kafé våren 2023 / Language café spring 2023:

 • Tirsdag 17. januar kl. 19.00 – 20.30
 • Tirsdag 31. januar kl. 19.00 – 20.30
 • Tirsdag 14. februar kl. 19.00 – 20.30
 • Tirsdag 28. februar kl. 19.00 – 20.30
 • Tirsdag 14. mars kl. 19.00 – 20.30
 • Tirsdag 28. mars kl. 19.00 – 20.30
 • Tirsdag 11. april kl. 19.00 – 20.30
 • Tirsdag 25. april kl. 19.00- 20.30
 • Tirsdag 9. mai kl. 19.00 – 20.30
 • Tirsdag 23. mai kl. 19.00 – 20.30
 • Tirsdag 6.juni kl. 19.00 – 20.30