Større glede i parforholdet

Filadelfiakirken, Oslo, holder Prep-kurs fordi vi ønsker å hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og for å gi par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. Prep er et kommunikasjonskurs, som setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. Målet er at par skal lære å kjenne igjen hvilke konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. På et PREP-kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.

Prep er et pedagogisk tilrettelagt kurs, der det settes av tid til parvise samtaler og øvelser underveis. Det er et forskningsbasert kurs, som er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Senter for familie og samliv, Modum Bad.

Kurset er religionsnøytralt, og det er dere som par som er i sentrum. Kurset passer også for de som ikke har tilknytning til Filadelfiakirken.
Våre kursledere er sertifisert av Senter for familie og samliv, Modum Bad.

 
 
 

Temaer

Innledning, bakgrunn og presentasjon
Hvorfor ble vi et par
Forventninger og roller
Kommunikasjonshinder
Fire faresignaler
Tale- og lytte-teknikken
Hva er problemet egentlig

Oppgjør, tilgivelse og forsoning
Problemløsningsmodellen
Lek, humor og glede
Sensualitet og seksualitet
Grunnverdier og livssyn
Hengivenhet og forpliktelse
Oppsummering/grunnregler