View Post

PREP samlivskurs på Sole Gjestegård

In by Kjetil Bergerud Larssen

Prep er et kommunikasjonskurs, som setter søkelyset på det som kan styrke forholdet.Målet er at par skal lære å kjenne igjen hvilke konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer.