Skjærtorsdag – Påskevandring i Filadelfiakirken

In by Amalie Johnsen Nordbø

← Tilbake

More

25. mars 2023

Velkommen til påskevandring! Vi går tett på Jesus, og forteller påskehistorien – verdens viktigste fortelling. Andreas Hegertun forkynner, Vetle Jarandsen leder sangere og musikere.

Påskevandringen i Filadelfiakirken og over hele verden er en feiring av kirkens viktigste høytid. Påskebudskapet er kraftfullt, og Jesu død og oppstandelse er selve fundamentet for vår kristne tro. Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg fra Jesu siste måltid skjærtorsdag til oppstandelsen 1.påskedag.

Dette vil vi stoppe opp ved i påsken. Påskevandringen kan hjelpe oss å senke farten og spisse ørene, slik at blikket vårt rettes mot Jesus og de hendelsene som alltid kommer til å utgjøre et vendepunkt i verdenshistorien: Jesu død og seier over døden. Dette er ikke en fysisk vandring, men en vandring i fortellingen, gjennom ord, tekst og bilder – hvor hele gudstjenesten blir en fortelling.

Velkommen til påskefeiring!

  • Skjærtorsdag kl.18 med nattverd
  • Langfredag kl.11 med barnekirke
  • Påskeaften Kl.18
  • 1. Påskedag kl.11 med barnekirke