Dette er siden for deg som er medarbeider i kirken.
Vi skylder alle medarbeidere stor takk!
Dere er alle med og bidrar til at vi kan lede mennesker som ennå ikke tror, til helhjertet etterfølgelse av Jesus.

Her vil du finne innhold du kan dele på sosiale medier.

– KREATIVtirsdag OG BØNNEMØTET: