Dette er siden for deg som er medarbeider i kirken.
Vi skylder alle medarbeidere stor takk!
Dere er alle med og bidrar til at vi kan lede mennesker som ennå ikke tror, til helhjertet etterfølgelse av Jesus.

Her vil du i første omgang finne innhold du kan dele på sosiale medier.

– TEAMKVELD, JULEKONSERT og BØNNEMØTET: