Kommunitet i Filadelfiakirken

Noen ganger har vi godt av å gå ”all in.” Hva med å gjøre det, helt konkret? Du kan nå flytte inn, med klesskap og skolesekk, i Filadelfiakirken. Nærmere bestemt: ta et år i kommunitet.

Kommunitet er et bo– og bønnefellesskap hvor man får dekket kost og losji, for å leve et konsentrert liv bestående av bønn, praktisk arbeid, fellesskap, måltider, undervisning og hvile. Det settes også av tid til åndelig lesning, veiledning og sjelesorg. Det praktiske arbeidet er en viktig del av hverdagsrytmen, og gjøres her hovedsakelig i ulike deler av Filadelfiakirkens arbeid.

’Bønn og arbeid’ har vært klosterbevegelsens hovedbegreper gjennom alle tider, og kommunitetslivet består i stor grad av disse to elementene. Å bo et år i kommunitet er et radikalt valg, hvor du går motstrøms på flere områder i forhold til samfunnet. Det stille, tilbaketrukne og enkle livet, står i sterk kontrast til samfunnets overfladiske jag etter å stadig bli sett og bekreftet.

Et år i denne livsformen kommer til å gjøre noe med deg som du vil ha glede av for resten av livet. Du vil også knytte nære vennskap med de andre som bor under samme tak, og du får glede av storfellesskapet ved bibelskolen som kommuniteten er en del av. Du vil bli en del av Filadelfiakirkens Bønnehus, og ta del i andre deler av menighetens liv og aktiviteter. Trenger du en solid grunnmur i livet ditt, ønsker du rett og slett å lære bønnens vei, eller er du bare klar for å prøve noe helt annerledes? Dette kan være det mest spennende året du har hatt til nå!

Søknadsskjema, klikk her!

Praktisk info

Filadelfiakirkens kommunitet har bopel i St. Olavs gate 28, i nær tilknytning til Filadelfiakirkens lokaler i Oslo.

I kommunitet legges det opp til bønn og arbeid. De praktiske arbeidsoppgavene du vil gjøre settes opp i samarbeid med de behov som er på de ulike steder.

Søknadsskjemaet finner du ved å klikke her!