Gi en gave til kirken

Filadelfiakirken bygger på tre former for fellesskap; storfellesskapet, småfellesskapet, og tjenestefellesskapet, der vi står sammen om å bygge Guds kirke i verden, og får være praktiske i vår tro. En del av dette er givertjenesten. Vi gir i takknemlighet til han som har gitt oss alt. Takk for det du er med å gi! Med ditt bidrag når vi lenger.

Du kan gi på fire måter:

Vipps
Du kan enkelt gi en gave via Vipps. Søk opp Filadelfiakirken Oslo eller Vipps-nummer 12705.

Vippsnummer Filadelfiakirken Enebakk: 87559

Vippsnummer Filadelfiakirken Lillestrøm: 52055

Fast givertjeneste
Fast givertjeneste gir menigheten økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Dessuten er det praktisk, og gir fleksibilitet ved at du enkelt kan justere beløpet eller stanse utbetalingen. TRYKK HER for elektronisk utfylling, eller ta kontakt med oss på post@filadelfia.no om du ønsker å bli fast giver. Dersom du sender oss navn, personnummer og signatur, kan du få inntil 30 000 kroner av det du gir i skattefradrag på inntekten din.

Kollekt i våre gudstjenester
I gudstjenestene blir det gitt anledning til å gi en gave med kort eller kontanter. 3 av 4 kollekter går til utadrettet misjonalt eller diakonalt arbeid.

Engangsbeløp via bank
Om du ønsker å gi et engangsbeløp vi bank, kan du overføre dette til kontonummer 3000.31.20089. Dersom du sender oss navn, personnummer og signatur, kan du få inntil 30 000 kroner av det du gir i fradrag på den skattepliktige inntekten din.