Gatehjerte

Oslo er en by med mange mennesker, med ulike liv og skjebner. Som Norges hovedstad er den dessverre også hovedstad for rus, prostitusjon og hjemløse. Men det er medmennesker og organisasjoner som jobber for å hjelpe Oslos vanskeligstilte.

Filadelfiakirken har valgt å samarbeide med to av disse organisasjonene og deres hjelpetilbud i Oslo, nemlig Maritakafeen og Evangeliesenterets Kontaktsenter, ved å sende frivillige medarbeidere fra vår kirke som bidrar i deres miljøarbeid. Som medarbeider i Gatehjerte, vil du få nyttig erfaring i å jobbe gatenært og i møte med mennesker i rus- og prostitusjonsmiljøet. Du får mulighet til å vise nestekjærlighet i praksis og å gi sosial og åndelig hjelp til mennesker i utsatte situasjoner.

Ellen Ravnemyr er koordinator for medarbeiderne fra Filadelfiakirken. Har du lyst til å bidra i dette arbeidet, ta kontakt med Ellen på diakoni@filadelfia.no.

Les mer om Maritakafeen.

Les mer om Evangeliesenterets Kontaktsenter.