Fila Familie

FilaFamilie er Filadelfiakirkens livsfasearbeid for familier med barn i alle aldre. Vi ønsker å skape gode arenaer for å kunne treffes som familier, slik at både barn og voksne blir kjent med hverandre. Målet er å bygge relasjoner som varer over tid. Vi håper du kan finne venner både i samme alder og livsfase, og på tvers av bosted, alder og Barnekirkegruppe. Aller mest gleder vi oss til å bli kjent med deg!

I FilaFamilie vil vi legge til rette for gode møteplasser, med aktiviteter og opplegg for både små og store. I løpet av året gjør vi familiesøndager i forbindelse med 11-gudstjenesten, der vi drar vi til Storøya skole sammen etter gudstjenesten, med gode muligheter for både ute- og inneaktiviteter. I løpet av året har vi også overnattingsparty for barn, aktivitetslørdager, familieweekend og fest i bakgården.

For mer informasjon om de ulike arrangementene: følg med på nyhetssiden og på facebook, eller meld deg på Filadelfiakirkens nyhetsmail ved å sende en mail til post@filadelfia.no.