FILADELFIAKONFERANSEN 2019

Vi ønsker å samle hele kirken til en helg som styrker kirkens DNA, samtidig som vi ønsker å utvide våre perspektiver og bli inspirert til å ta nye steg som kirke og som enkeltpersoner.

Tema for årets konferanse er U T V I D. Vi ønsker å utvide våre hjerter, og vi tror at når det skjer, vil også perspektivene våre - og kirken utvides..

Gjennom inspirerende storsamlinger, målrettet og konkret undervisning for ulike grupper og godt fellesskap på tvers av generasjoner og forsamlinger, vil vi gjøre oss klare til det som ligger foran.
Facebookevent her - invitér med deg dine folk!

PROGRAM

Fredag:
19.00 Kveldsmøte - Siri Iversen
21.00 Ungfila Afterparty (u-salen)
21.00 Hangout og livemusikk i Barratt Kaffebar: Oskar Nordbø

19.00 Film og snacks i Lillesalen for 1.-7. klasse.

Lørdag
11.00-13.00         Morgenmøte - Andreas Hegertun
13.00-14.30        Lunsj
14.30-15.15          Seminarer
15.30-16.15          Seminarer
16.30-17.30         PULS - ulike bidragsytere
17.30-19.00         Middag
19.00                     Kveldsmøte - Siri Iversen

19.00 Film og snacks i Lillesalen for 1.-7. klasse.

Barnas Filadelfiakonferanse:
Fredag: 

19.00 film og snacks i lillesalen for 1.-7. klasse.

Lørdag
10.30-10.55       Registrering 
11.00-11.20        Gudstjeneste i storsalen sammen med de voksne
11.20-17.30        Ulike aktiviteter
17.30                    Hentes av foreldre i lillesalen

INFO OM BARNAS OPPLEGG:
Velkommen til barnas Filadelfiakonferanse!
Vi gleder oss til  spennende dag sammen med dere:)

Fredag- og lørdagkveld blir det film og snacks i lillesalen for 1.-7. klasse. På lørdagen blir det ulike aktiviteter på huset for barn i alderen 3-12 år (fristen for å melde seg på aktiviteter utenfor huset har gått ut).

 Barna er med på de første 20-30 minuttene på morgenmøte lørdag, og kan hentes i lillesalen kl. 17.30.

Barn under 3 år er velkommen til å være sammen med de andre barna, sammen med en voksen, og for de med barn under 2 år har vi en egen lounge med videooverføring.

Dette gjør at foreldre kan få med seg alt av lørdagsprogrammet frem til middag. Det vil også være aktiviteter på huset for de barna som ikke vil ut på aktivitet.


UNGDOM
Ungfila setter sitt preg på fredagsmøtet, og har afterchurh senere på kvelden. På lørdag går vi samlet til en park i byen for ulike aktiviteter kl. 13.30. Vi er tilbake til Puls-sesjonen kl. 16.30.

BIDRAGSYTERE

HOVEDTALERE:
Siri Iversen, pastor i Flekkerøy Misjonskirke
Andreas Hegertun, pastor i Filadelfiakirken

SEMINARER:
“Coachende kommunikasjon”
 - ved Toril Grave
Hvordan kommuniserer du, og hvem er du i møte med andre? Dette har stor betydning for hvordan budskapet ditt blir oppfattet. Lær teknikker for å lytte, stille gode spørsmål og utvikle mennesker. Coachende kommunikasjon utvider dine perspektiver, bedrer dine relasjoner og øker din innflytelse.

“Tro og arbeid”
- ved Maria Kvaløy
Omlag 70 prosent av barn oppvokst i kristne familier, velger bort kirken. En av grunnene viser seg å være manglende kobling mellom tro og arbeid. Dette er spesielt viktig for studenter og unge voksne, på vei inn i studier og karriere. Skaperkraft Senter for tro og arbeid ønsker å utruste unge voksne og menigheter til å bedre integrere etterfølgelsen av Jesus i hele livet, og da spesielt i studie- og arbeidsliv.

"Den Hellige ånd i hverdagen"
- ved Siri Iversen
Hvordan ser det egentlig ut å "gå i Åndens kraft" og ikke min egen? Hvordan ser dette med Den hellige ånd ut i hverdagen?

“Disippelskap: Skapt for mer”
- ved John Angeles
Following Jesus is not just going to church and doing ministry. He made us for more! He called us to make disciples who make disciples!

“Tro i hjemmet”
ved Linda Andernach Johannesen
Vi hører stadig at det er viktig for barnas og de unges tro at de ser troen i hverdagen hos sine nærmeste. Men hvordan gjør man det? Og er det i det hele tatt mulig med både en femåring og fjortis rundt samme bord? Linda Andernach Johannesen vil si litt om praktiske og overkommelige måter å leve sammen som kristen familie på, og forhåpentligvis utvide både vår kompetanse og vår tanke om livet som kristen familie.

“Bibelen og det moderne mennesket”
- ved Karl Inge Tangen

“Snakk om tro”
- ved Halvard Hauge Roaldsnes
Snakk om tro - en dialog eller monolog? Målet med seminaret er å ha en ærlig samtale om hvorfor skal dele tro, og hvordan vi kan snakke om vår tro på en måte som ser mennesket som skal hjelpes og ikke et objekt som skal frelses.

Alle seminarer går to ganger, så du kan få med deg to forskjellige.


PRISER
Ungfila går gratis fredag kveld (men må likevel melde seg på), og har egen påmelding lørdag dag.

Voksen 299,-
Student 199,-
Barn (4-12) 99,-
Ungdom fredag 0,-
Ungdom lørdag 99,-
Lunsj 80,-
Middag 99,-

Om det er spørsmål knyttet til prisene eller program, ta gjerne kontakt: mathilde@filadelfia.no

Welcome to the Filadelfia Conference 2019!
We are a growing church, and now we want to gather the whole church for a weekend ful of inspiring and good teaching that can lead us all in the same direction.
The theme of this years conference is E X P A N D. We want to expand our hearts and we believe that when we expand our hearts we also expand our perspectives and our church as well.
This is a conference for the whole family. On Saturday there will be many different activities for the children. They will leave to the different activities around 11.30, and will be back around 17.30. There will also be fun activities for the youths both Friday and Saturday.

PROGRAM
Friday night service 19.00
Ungfila afterparty
Morning service saturday 11.00
Lunch 13.00-14.30
Seminars 14.30-15.15
seminars 15.30-16.15
Gathering 16.30-17.30
Dinner 17.30-19.00
Saturday night service 19.00
PRICES
Adult 299,-
Student 199,-
Children (4-12) 99,-
Youth/Ungfila friday 0,-
Youth/Ungfila saturday 99,-
Lunch 80,-
Dinner 99,-
CHILDREN

We´re looking forward to an exiting day together. We start the day with registration from 10.00 to 10.50. We recomend to sit in the front during the morning service that starts at 11.00. The conference is free for children under 2 years.