Fila 50 er navnet på den livsfasen som i alder spenner fra ca. 50 til 67 år.
I Fila 50 ønsker vi å legge til rette for gode, sosiale møteplasser, slik at vi kan bli kjent og bygge relasjoner som varer.
I tillegg vil vi i tiden fremover legge stor vekt på viktigheten av å være i et småfellesskap 

Annenhver torsdag møtes vi til Treffpunkt.
Det er åpent fellesskap der vi som regel inviterer en gjest som deler refleksjoner og tanker rundt sentrale temaer i livet og hverdagen.
Gjerne i samtale med en av våre ledere. Det sosiale og praten rundt bordet er også en viktig del av samlingene

Har du spørsmål eller vil du ha mer informasjon om Fila 50? Ta kontakt med livsfaseleder Lars Jacob Jacobsen på lars.jacob@filadelfia.no.