Seniorarbeid

Filadelfiakirken er en flergenerasjonsmenighet der alle aldersgrupper er ønsket, og er med på å berike menighetslivet. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø med både åndelig og sosialt fellesskap, som fremmer den enkeltes livskvalitet, uansett alder, og som oppmuntrer til samspill og samvær også på tvers av generasjonene. I Filadelfiakirken er det cirka 450 pensjonister. Mange er aktive i forskjellige virkegrener og er en viktig ressurs på mange områder. Seniorer er ikke en ensartet gruppe. Noen seniorer vil etter hvert ha behov for særskilt omsorg da helsa kan svikte. Vi ønsker at Filadelfiakirken skal være et godt sted også å bli gammel i. I menigheten inkluderes man automatisk som senior når man fyller 67 år. Her er det selvfølgelig ingen rigide aldersgrenser. Det handler mer om å finne seg til rette og trives. Alle er velkommen til våre samlinger og arrangementer.

Anne Strandskogen er leder for seniorarbeidet i Filadelfiakirken. Ønsker du informasjon om arbeidet eller har andre spørsmål? Ta kontakt på anne@filadelfia.no.

T12 Formiddagstreff

T12 Formiddagstreff er menighetens møteplass for seniorer hver torsdag kl.12, der alle er hjertelig velkommen enten man er pensjonist eller ikke. Her samles vi for undervisning, sang og musikk og hyggelig fellesskap. Vi har forskjellige konsepter, og varierer mellom bibeltimer, temasamlinger, ”ønskesanger” og ”Allsangtreff”. Vårt ønske er å inspirere til Jesussentrerte liv, være en plass for både deg som tror og deg som ikke vet om du tror, og et sted der man kan få bli en del av et varmt og inkluderende fellesskap.

Møtet har en times varighet, og etter møtet er det lunsj for alle i Matsalen. Tore Deila, omsorgspastor i Filadelfiakirken, har ansvaret for formiddagstreffene på torsdager.

Alle er hjertelig velkommen!

Seniorgrupper

Seniorgrupper er et tilbud til eldre på dagtid. Vi har to faste grupper: Den ene heter Oasen og samles mandager, den andre tirsdager. Aase Langmo leder mandagslaget, mens leder for Seniorgruppene, Turid Svartdahl, leder gruppen på tirsdager. Det er cirka 15 personer på hver gruppe, og i tillegg er det med mange frivillige medarbeidere.

Seniorgruppene holder til innenfor Samtalesenteret i underetasjen i Filadelfiakirken. På programmet står kaffe, hyggelig samvær, litt håndarbeid (for de som vil), høytlesning, lett trim, lunsj, nattverd, andakt med mer. For mer informasjon, kontakt menighetskontoret 40005767, og spør etter Turid Svartdahl eller Anne Strandskogen.

Besøkstjenesten

Kommer du deg lite ut? Får du sjelden eller aldri deltatt i gudstjenestene? Savner du kontakt med menigheten? Da kan kanskje en besøksvenn kunne være noe for deg? Besøkeren kommer en gang i måneden eller etter avtale. Det er 60 faste besøkere i menigheten som besøker en eller flere personer.

Ta kontakt med Anne Strandskogen som vil forsøke å formidle kontakt med en besøker, anne@filadelfia.no.

Onsdagsgjengen

Onsdagsgjengen er et fint knippe mennesker som møtes i Filadelfiakirken hver onsdag for å gjøre praktisk arbeid og spise lunsj sammen. Arbeidet kan være alt fra små reparasjoner og montering til vedlikehold og fornyelse. Om du liker å hjelpe til med praktiske tjenester og ønsker å være med er du hjertelig velkommen. Kjersti Bergsaker er leder for arbeidet, og du kan kontakte menighetskontoret for mer informasjon.

Podkaster fra T12

Korona-oppdatering Oslo

Mandag 28. september var det pressekonferanse med nye korona-oppdateringer fra Oslo kommune. 
Kommunen har gjort en helhetsvurdering på hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde godt smittevern og begrense smittespredning, og samtidig kunne holde samfunnet åpent. Tiltakene vil gjelde i to uker fremover.  Les pressemeldingen her.

På pressekonferansen ble det blant annet sagt at «Det blir innført forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september kl.12.00

Hva vil dette si for oss? Vi har fått utdypende svar fra kommunen på dette, og svarene vil si at vi med noen tilpasninger kan fortsette å feire gudstjenester og møtes til andre samlinger. Det er vi veldig glade for!
Utgangspunktet for tiltaket om faste plasser er at man ser at steder der det er fritt frem å finne en plass genererer mer mingling og nærkontakt, så derfor har de spesifisert dette med anviste plasser. 

Gudstjenester:
Sentrum, Ungfila og Majorstuen: Vi fortsetter med påmelding til gudstjenester på checkin.no. I påmeldingen vil du måtte velge en spesifikk plass i salen på samme måte som man gjør på kino. Ved ankomst i kirken registreres du på vei inn, og så vil det være merket med felt, rad og setenummer i salen slik at du enkelt finner plassen din. Kom i god tid for å unngå trengsel og kø. 
Kirkekaffe og kafeer vil være stengt i denne perioden, og vi må be alle bevege seg ut av lokalet når gudstjenesten er over.
Barnekirken i Sentrum: Barnekirken fortsetter å feire gudstjenester. Dette kan vi gjøre da barna har faste plasser som de beholder hele samlingen. 
- Det blir maks 50 barn i 1.-7.klasse-gruppa
- Det blir maks 50 personer i 2-5 års-gruppa. Disse barna må følges av en voksen, og her oppfordres foreldre til å samkjøre om noen er i samme kohort og f.eks kan følge to barn.
- Barna leveres i bakgården tidligst 10.45 og senest 11.00, og må hentes med en gang gudstjenesten er ferdig i hovedsalen.
Ellers vil matsalen i Sentrum bli stengt, siden alle må ha fast plass, så vuggeklassen må/kan være inne i salen.
Lillestrøm og Enebakk: de nye tiltakene gjelder foreløpig bare for Oslo kommune, så begge steder kan samles til gudstjeneste som normalt med 1 meters avstand. 

T12 Seniortreff på torsdager: Kan samles på samme måte som tidligere. 

For samlinger under 50 personer
her gjelder fortsatt 1-metersregelen, og her trengs ingen tiltak for plassering av personer.
Vi vil dog være enda tydeligere på 1-metersregelen, og også være restriktive på mingle-situasjoner.

Andre tiltak i denne perioden: 
·      Barratt kaffebar i Sentrum holder stengt på søndager. 
·      Vi forsøker generelt begrense minglesituasjoner og håper alle vil bli med på denne dugnaden. 

Kort oppsummert: vi fortsetter som før, vi mingler mindre og vi sitter på samme plass i alle samlinger og gudstjenester. Vi minner på smittevernregler og 1-meters avstand, og selv om mange nå er tiltakstrøtte, handler dette om liv og helse for sårbare grupper.
Vi må alle gjøre vår jobb for å dempe smitteøkningen i befolkningen.

David Østby: Forventning til Jesu gjenkomst 24.09.2020

Tore Deila Jesus: Fast grunn - 2 17.09.2020

Tore Deila: Jesus - Fast grunn 03.09.2020

Marit Landrø: Barnabas - Trøstens og formaningens mann 05.03.2020

Tore Deila: Jesus - Guds sønn 06.02.2020

Marit Landrø: Når det ikke ble som du hadde tenkt 30.01.2020

Tore Deila: Grunnlaget 16.01.2020

Tore Deila: Fader Vår 09.01.2020

Tore Deila: Å som i himmelen 31.10.2019