Seniorarbeid

Filadelfiakirken er en flergenerasjonsmenighet der alle aldersgrupper er ønsket, og er med på å berike menighetslivet. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø med både åndelig og sosialt fellesskap, som fremmer den enkeltes livskvalitet, uansett alder, og som oppmuntrer til samspill og samvær også på tvers av generasjonene. I Filadelfiakirken er det cirka 450 pensjonister. Mange er aktive i forskjellige virkegrener og er en viktig ressurs på mange områder. Seniorer er ikke en ensartet gruppe. Noen seniorer vil etter hvert ha behov for særskilt omsorg da helsa kan svikte. Vi ønsker at Filadelfiakirken skal være et godt sted også å bli gammel i. I menigheten inkluderes man automatisk som senior når man fyller 67 år. Her er det selvfølgelig ingen rigide aldersgrenser. Det handler mer om å finne seg til rette og trives. Alle er velkommen til våre samlinger og arrangementer.

Anne Strandskogen er leder for seniorarbeidet i Filadelfiakirken. Ønsker du informasjon om arbeidet eller har andre spørsmål? Ta kontakt på anne@filadelfia.no.

T12 Formiddagstreff

T12 Formiddagstreff er menighetens møteplass for seniorer hver torsdag kl.12, der alle er hjertelig velkommen enten man er pensjonist eller ikke. Her samles vi for undervisning, sang og musikk og hyggelig fellesskap. Vi har forskjellige konsepter, og varierer mellom bibeltimer, temasamlinger, ”ønskesanger” og ”Allsangtreff”. Vårt ønske er å inspirere til Jesussentrerte liv, være en plass for både deg som tror og deg som ikke vet om du tror, og et sted der man kan få bli en del av et varmt og inkluderende fellesskap.

Alle er hjertelig velkommen!

Seniorgrupper

Seniorgrupper er et tilbud til eldre på dagtid. Vi har to faste grupper: Den ene heter Oasen og samles mandager, den andre tirsdager. Aase Langmo leder mandagslaget, mens leder for Seniorgruppene, Turid Svartdahl, leder gruppen på tirsdager. Det er cirka 15 personer på hver gruppe, og i tillegg er det med mange frivillige medarbeidere.

Seniorgruppene holder til innenfor Samtalesenteret i underetasjen i Filadelfiakirken. På programmet står kaffe, hyggelig samvær, litt håndarbeid (for de som vil), høytlesning, lett trim, lunsj, nattverd, andakt med mer. For mer informasjon, kontakt menighetskontoret 40005767, og spør etter Turid Svartdahl eller Anne Strandskogen.

Besøkstjenesten

Kommer du deg lite ut? Får du sjelden eller aldri deltatt i gudstjenestene? Savner du kontakt med menigheten? Da kan kanskje en besøksvenn kunne være noe for deg? Besøkeren kommer en gang i måneden eller etter avtale. Det er 60 faste besøkere i menigheten som besøker en eller flere personer.

Ta kontakt med Anne Strandskogen som vil forsøke å formidle kontakt med en besøker, anne@filadelfia.no.

Onsdagsgjengen

Onsdagsgjengen er et fint knippe mennesker som møtes i Filadelfiakirken hver onsdag for å gjøre praktisk arbeid og spise lunsj sammen. Arbeidet kan være alt fra små reparasjoner og montering til vedlikehold og fornyelse. Om du liker å hjelpe til med praktiske tjenester og ønsker å være med er du hjertelig velkommen. Kjersti Bergsaker er leder for arbeidet, og du kan kontakte menighetskontoret for mer informasjon.