Seniorarbeid

Filadelfiakirken er en flergenerasjonsmenighet der alle aldersgrupper er ønsket, og er med på å berike menighetslivet. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø med både åndelig og sosialt fellesskap, som fremmer den enkeltes livskvalitet, uansett alder, og som oppmuntrer til samspill og samvær også på tvers av generasjonene. I Filadelfiakirken er det cirka 450 pensjonister. Mange er aktive i forskjellige virkegrener og er en viktig ressurs på mange områder. Seniorer er ikke en ensartet gruppe. Noen seniorer vil etter hvert ha behov for særskilt omsorg da helsa kan svikte. Vi ønsker at Filadelfiakirken skal være et godt sted også å bli gammel i. I menigheten inkluderes man automatisk som senior når man fyller 67 år. Her er det selvfølgelig ingen rigide aldersgrenser. Det handler mer om å finne seg til rette og trives. Alle er velkommen til våre samlinger og arrangementer.

Anne Strandskogen er leder for seniorarbeidet i Filadelfiakirken. Ønsker du informasjon om arbeidet eller har andre spørsmål? Ta kontakt på anne@filadelfia.no.

T12 Formiddagstreff

T12 Formiddagstreff er menighetens møteplass for seniorer hver torsdag kl.12, der alle er hjertelig velkommen enten man er pensjonist eller ikke. Her samles vi for undervisning, sang og musikk og hyggelig fellesskap. Vi har forskjellige konsepter, og varierer mellom bibeltimer, temasamlinger, ”ønskesanger” og ”Allsangtreff”. Vårt ønske er å inspirere til Jesussentrerte liv, være en plass for både deg som tror og deg som ikke vet om du tror, og et sted der man kan få bli en del av et varmt og inkluderende fellesskap.

Møtet har en times varighet, og etter møtet er det lunsj for alle i Matsalen. Tore Deila, omsorgspastor i Filadelfiakirken, har ansvaret for formiddagstreffene på torsdager.

Alle er hjertelig velkommen!

Seniorgrupper

Seniorgrupper er et tilbud til eldre på dagtid. Vi har to faste grupper: Den ene heter Oasen og samles mandager, den andre tirsdager. Aase Langmo leder mandagslaget, mens leder for Seniorgruppene, Turid Svartdahl, leder gruppen på tirsdager. Det er cirka 15 personer på hver gruppe, og i tillegg er det med mange frivillige medarbeidere.

Seniorgruppene holder til innenfor Samtalesenteret i underetasjen i Filadelfiakirken. På programmet står kaffe, hyggelig samvær, litt håndarbeid (for de som vil), høytlesning, lett trim, lunsj, nattverd, andakt med mer. For mer informasjon, kontakt menighetskontoret 40005767, og spør etter Turid Svartdahl eller Anne Strandskogen.

Besøkstjenesten

Kommer du deg lite ut? Får du sjelden eller aldri deltatt i gudstjenestene? Savner du kontakt med menigheten? Da kan kanskje en besøksvenn kunne være noe for deg? Besøkeren kommer en gang i måneden eller etter avtale. Det er 60 faste besøkere i menigheten som besøker en eller flere personer.

Ta kontakt med Anne Strandskogen som vil forsøke å formidle kontakt med en besøker, anne@filadelfia.no.

Onsdagsgjengen

Onsdagsgjengen er et fint knippe mennesker som møtes i Filadelfiakirken hver onsdag for å gjøre praktisk arbeid og spise lunsj sammen. Arbeidet kan være alt fra små reparasjoner og montering til vedlikehold og fornyelse. Om du liker å hjelpe til med praktiske tjenester og ønsker å være med er du hjertelig velkommen. Kjersti Bergsaker er leder for arbeidet, og du kan kontakte menighetskontoret for mer informasjon.

Podkaster fra T12

Forventninger til høsten

I august og januar hvert år fylles jeg alltid med en forventning. Et nytt semester, et nytt år. Sommerdeiligheten legger seg litt vemodig, men når jeg har kommet meg inn i jobbmodus, så kjenner jeg forventningene for høsten dukker opp.
Og jeg er glad for at forventningene fortsatt dukker opp, særlig etter pandemi-tiden som har skaket ved så mye for oss.
Staben i Filadelfiakirken og bibelskolen har vært på tur til Sole Gjestegård noen dager denne uken. Vi har sosialisert, bedt, lyttet til andakter, planlagt, badet, gått fjelltur, spist god mat, hatt egentid, snakket gode samtaler, delt liv, fjaset og spøkt, grått, trøstet og hvilt oss... Oppsummert så har vi kjent på god stemning og en god følelse av spenning. Vi er en heldig stab, vi er rike på gode kolleger og medarbeidere, og nå er vi klare for å møte mennesker og ta fatt på oppgavene våre.


Den gode gjengen i staben i Filadelfiakirken og bibelskolen korrekt, metersvis plassert foran Sole Gjestegård.

Jeg håper du også er klar. Og om du ikke er det, så håper jeg du våger bli med i fellesskapet allikevel. Det er rom for deg og ditt liv i kirken. Om sommeren har vært god eller ikke, om året har vært tungt eller bra. Fordi Jesus er kirkens Herre, og Jesus elsker deg og meg og oss alle. Han ser oss, Han vil vårt beste og Han går foran med sitt eksempel på hvordan Han elsket oss.
Så kan vi lære å elske Gud og hverandre og dele de gode nyhetene om Jesu oppstandelse til flere.

"Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre.
Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre." 

- Johannes 13, 35

Til søndag er det siste søndag med sommergudstjenester i kirken, og vi tjuvstarter litt på høsten ved å åpne Sentrum 11, Sentrum 18, gudstjeneste i Enebakk kl 11 og gudstjenester i Majorstuen kirke kl 16.30, 18.00 og 19.30!

I Sentrum og på Majorstuen er det påmelding via checkin.no, mens på Enebakk kan du komme uten påmelding og finne deg en ledig plass.
Vi holder 1-metersregelen, er nøye med hygiene og er hjemme hvis vi har symptomer.
Og du, en god nyhet er at vi nå kan være flere på gudstjenestene i Sentrum!

Søndag 22. august setter vi i gang høsten for fullt med første taleserie ut; "Velkommen Hjem".
Vi ønsker velkommen hjem til unge og eldre, nye fjes og kjente fjes.
Ungfila starter også opp den helgen og det samme gjør barnekirken.
Uka etter er seniorene også i gang med T12 seniortreff torsdag 26. august kl. 12.00.
Det er bare å glede seg!


Barnekirken starter opp søndag 22. august. Foto: Marcus S. Løken / FilaKreativ 

Påmelding til fysisk gudstjeneste skjer på checkin.no,
og påmeldingen for hver gudstjeneste åpner søndagen før, kl. 20.00.
Her registreres kontaktinfo så vi har kontroll over hvem som var tilstede på gudstjenesten, etter nasjonale regler.
Vi forholder oss til smittevernreglene fra FHI og Norges kristne råd om avstand.
Meld deg på og les mer, ved å klikke her.
 

Velkommen til kirken!
 
 
Lovsang i Enebakk. Foto: Eva Linnea Kvaal/ FilaKreativ

Kjetil B. Larssen - kommunikasjonnsleder
 

Tore Deila: Jesu gjenkomst 01.10.2020

David Østby: Forventning til Jesu gjenkomst 24.09.2020

Tore Deila Jesus: Fast grunn - 2 17.09.2020

Tore Deila: Jesus - Fast grunn 03.09.2020

Marit Landrø: Barnabas - Trøstens og formaningens mann 05.03.2020

Tore Deila: Jesus - Guds sønn 06.02.2020

Marit Landrø: Når det ikke ble som du hadde tenkt 30.01.2020

Tore Deila: Grunnlaget 16.01.2020

Tore Deila: Fader Vår 09.01.2020