Fila Diakonal

Diakoni kommer av det greske ordet diakonia – som betyr å tjene. Gjennom det diakonale arbeidet i Filadelfiakirken ønsker vi å hjelpe mennesker på ulike måter.
Vi vil vise omsorg i tjeneste, nestekjærlighet i handling, tilby inkluderende felleskap, og kjempe for rettferdighet. Alt for å gjøre Oslo varmere!

Filadelfiakirken satser diakonalt, og vi ønsker å engasjere menigheten til tjeneste for å møte behov i Oslo. Høsten 2015 ansatte vi derfor en egen diakonal leder som skal utvikle nye diakonale tilbud og følge opp eksisterende tjenester.

I dag har Filadelfiakirken disse diakonale tjenestene:

  1. Samtalesenteret – et sted for samtale, sjelesorg, bønn og veiledning. Les mer her.
  2. Besøkstjenesten – besøk til de som sliter med å komme seg ut, som sliter med helsen eller folk som havner i livskriser. Les mer her.
  3. Gatehjerte – miljøarbeid blant rusavhengige, uteliggere, prostituerte og tilreisende på Maritakafeen og Evangeliesenter-Kontakten. Les mer her.
  4. #Allepåoppdrag – en felles dugnad hvor vi bretter opp ermene og gjør byen til et varmere sted med gode handlinger. Les mer her.
  5. Språkkafé – uformell norskopplæring over en kaffekopp med folk som vil lære mer norsk. Les mer her.
  6. Fila BRUKT – kirkens klesinnsamling som går til Maritastiftelsen som gir det til byens trengende. Les mer her.

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.»
Matteus 22:37-40.

”Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.”
Johannes’ første brev 3:18.