Coaching Academy

Hva er Coaching Academy?
Har du et ønske om å hjelpe mennesker til å oppdage sine iboende ressurser og potensial?
Drømmer du om å bidra til at andre får realisere sine egne drømmer og nå sine mål?
Deler du vår visjon om at alle ledere bør ha tilgang på en kvalifisert coach i sitt eget nærmiljø?
Ønsker du selv å være en seriøs aktør i et coachende miljø – i så fall er Coaching Academy (CA) noe for deg.

Coaching Academy
tilbyr undervisning i coaching, og retter seg mot mennesker i organisasjoner, kirker og menigheter,
samt andre som ønsker å utvikle en coachende væremåte, coachende lederstil og/eller jobbe som coach.

Coaching Academy
underviser i de elleve kjernekompetansene for coaching som er utarbeidet av International Coach Federation (ICF)
og bygger på ICFs Etiske retningslinjer.

Coaching Academy
består av fire moduler pr år, vanligvis 2×2 dager/kvelder (12 undervisningstimer per modul) pr. halvår. 
Etter åtte moduler er det mulig å bli medlem i Coaching Academy Nettverk (CAN).
Etter fullførte åtte moduler kvalifiserer du også til medlemsskap i ICF og kan bygge videre på dette for å bli en sertifisert coach gjennom ICF.

Om oss

Kurs

Coaching Academy tilbyr undervisning i coaching, og retter seg mot mennesker i organisasjoner,
kirker og menigheter samt andre som ønsker å utvikle en coachende væremåte, coachende lederstil og/eller jobbe som coach.

Alle våre moduler gjennomføres kontinuerlig i Oslo, vanligvis med oppstart hver høst.

Hva er coaching?

Coaching Academy definerer coaching slik:

«Profesjonell coaching er et pågående profesjonelt samarbeid som hjelper mennesker til å skape ekstraordinære resultater i sine liv,
karrierer, bedrifter eller organisasjoner. Coachingprosessen har som målsetting å fremme selvinnsikt, prestasjonsforbedring og økt livskvalitet hos fokuspersonen» 

I hver coachingsamtale velger fokuspersonen hva som skal fokuseres i samtalen, mens coachen lytter og bidrar med observasjoner og spørsmål. Interaksjonen skaper klarhet og hjelper fokuspersonen til handling.
Ved å bevisstgjøre fokuspersonens fokus rundt ulike valgmuligheter, bidrar coaching til at fokuspersonen kommer et skritt videre.

Coaching konsentrerer seg om hvor fokuspersonen er akkurat nå og hva de er villige til å gjøre for å komme dit de ønsker å være i fremtiden.
En godkjent CANCoach forstår at resultatet er avhengig av fokuspersonens intensjoner, valg og handlinger,
støttet av coachens anstrengelse og bruk av coachingprosessen.

Coaching Academy (CA)
er modulbasert og fleksibelt tilrettelagt for deg som har en travel hverdag, og består av i alt åtte moduler med to moduler pr. semester.
CA er beregnet for alle som ønsker å utvikle en coachende væremåte, coachende lederstil og/eller jobbe som coach.

Hver modul har 12 undervisningstimer (1,5 dag), og det legges stor vekt på praksis kombinert med relevant teori.
Mellom modulene legger vi opp til at deltakerne praktiserer seg imellom per telefon/videosamtale eller ansikt til ansikt.
Det vil være omtrent én samtale mellom hver modul, pluss at du lar deg coache tilsvarende.
Utover dette er det mye praksis på selve modulene.

Vi anbefaler å lese litteratur som det henvises til, men dette er ikke et krav. Aktuelle bøker er:

 • ”Coaching – Hva, hvorfor, hvordan” av Susann Gjerde
 • ”Co-Active Coaching” av Kimsey-House & Sandahl

 Arbeidsmengden vil avhenge av hvor mye du legger i det og hva du vil ha ut av kurset.
Du vil få nok utfordringer til å strekke deg langt, men vi tar høyde for at vi alle er på forskjellig sted i livet.

Oversikt på modulene finner du i menyene ovenfor.

Dato, timeplan og kurssted finner du i høyre kolonne på denne siden.

OSLO 2021/2022:

 • 10-11 september
 • 19-20 november
 • 11-12 februar
 • 1-2 april

CA I

 • 10.09-11.09 – 2020 Modul 1
 • 19.11-20.11 – 2020 Modul 2
 • 11.02-12.02 – 2021 Modul 3
 • 01.04-02.04 – 2021 Modul 4

CA II

 • 10.09-11.09 – 2020 Modul 5
 • 19.11-20.11 – 2020 Modul 6
 • 11.02-12.02 – 2021 Modul 7
 • 01.04-02.04 – 2021 Modul 8

Fredag 09:30 – 17:00

Lørdag 09:30 – 15:00

Kurssted/vertskap:
Filadelfiakirken

St Olavs gate 24

0166 Oslo

 • Fane under kurs: Moduler CA I: 1-4

CA I:1 Legge grunnlaget for coaching

Avklare verdi-, menneske- og læringssyn samt innføring i hva coaching er og ikke er. Coachingkontrakt og innhold i første coachingtime.
Livshjulet. ICFs etiske retningslinjer og de to første kjernekompetansene til ICF.

CA I:2 Etablere en gjensidig relasjon

Etablere tillit og nærhet samt oppnå gjensidig relasjon med fokuspersonen. Tre nivå av lytting.
Coachingens dans i øyeblikket. Gjennomgang av tredje og fjerde ledd i kjernekompetansene til ICF.

CA I:3 Effektiv kommunikasjon

Aktiv lytting, de virkningsfulle spørsmål og behovet for direkte og effektiv kommunikasjon.
Fokus på co-active coaching, og bruk av metaforer og lignelser. Gjennomgang av femte, sjette og sjuende ledd i kjernekompetansene til ICF.

CA I:4 Fasilitere læring og resultatoppnåelse

Gangen i en coachingrelasjon. Perspektivcoaching. Skape bevissthet som forutsetning for planlegging for å nå sine mål.
Fokus på å håndtere fremgang og ansvarlighet. Gjennomgang av åttende, niende, tiende og ellevte ledd i kjernekompetansene til ICF.

Kursbeskrivelse CA I og II

Du kan laste ned hele kursbeskrivelsen for modulene 1-8 her: Coaching Academy – Kursbeskrivelse

 • Fane under kurs: Moduler CAII: 5-8

Modul 5 Verdiforankret coaching

Undervisning i verdibasert ledelse, bevisstgjøring om viktigheten av eget verdigrunnlag og bruk av verdier som verktøy i coaching.
Fokus på viktigheten av visjon og innføring i visualisering som coachingverktøy. Introduksjon i LØFT (Løsningsfokusert tilnærming).

Modul 6 Tilstede og målrettet

Grenseoppgangen mellom terapi og coaching. Innføring i prosesscoaching for å gi rom for at fokuspersonen
kan oppleve eget liv og få egenutvikling. Gjennomgang av og bruk av GROW-modellen.

Modul 7 Integrasjon av coachingmetoder

Fokus på valg av coachingmetoder og forberedelser for godkjenning som coach.
Innblikk i forskning om coaching og coachingens plass i kirken. Erfaringsdeling fra det å leve av coaching.

Modul 8 Ditt coachingprosjekt

Oppgaveløsing for godkjenning som coach og gjennomgang videre for den enkelte som coach.
Bruk av coaching som leder, som samtalepartner og som coach.

Kurssted/vertskap:
Filadelfiakirken

St Olavs gate 24

0166 Oslo

Kontakt

Thomas Ølstørn
Daglig leder

Mobil: +47 93694068
Epost: thomas.olstorn@filadelfia.no

LIV SYNNØVE ØLSTØRN
Kurskoordinator

Mobil: +4748069592
Epost: liv. synnove@filadelfia.no

TORIL NYGREEN GRAVE
Hovedlærer

VIGDIS SKAU GJERVOLDSTAD

Faglig leder

Mobil: +47 99775320
Epost: vigdis@coachingacademy.no

COACHING ACADEMY

OSLO-KONTOR
Pilestredet 27H, 0164 Oslo

FAKTURAADRESSE:
Coaching Academy AS

Pilestredet 27H, 0164 Oslo

Sendes: post@coachingacademy.no

ORGANISASJONSNUMMER
915 860 079

Priser & påmelding

CA I (modul 1-4): Ordinær pris kr. 15.500,-

CA II (modul 5-8):Ordinær pris kr 16.500,-

Link til påmelding til modulene i Oslo:

https://www.checkin.no/event/31417/paamelding-coaching-academy-oslo-2021-2022

CA Sverige er ikke lenger tilgjengelig. Ta kontakt med Jenny Berg på hkraft.se for spørsmål.

Har du spørsmål eller får problemer, så ta kontakt på post@coachingacademy.no

Vi har et begrenset antall plasser og disse tildeles fortløpende ved påmelding.


Avmeldingsregler

Alle påmeldinger er bindende.

FIRE MODULER
(samlet påmelding til fire moduler)

 • Ved avmelding innen 45 dager før oppstart, refunderes innbetalt beløp
 • Påmeldte, men ikke benyttede moduler, blir fakturert hvis du ikke har meldt deg av innen 45 dager før oppstart.
 • Betalte, men ubenyttede moduler refunderes ikke

SYKDOM ELLER FORCE MAJEUR

Ved avmelding og/eller fravær på grunn av sykdom eller force majeur, kan 50% av innbetalt beløp tilbakebetales.
Coaching Academy kan kreve skriftlig dokumentasjon.

Tilgang til dokumenter

Våre deltakere får tilgang til relevante dokumenter.

Coaching summit

Sammen for utvikling og vekst!

Coaching Summit er en årlig inspirasjonssamling og møteplass
for alle som ønsker å bidra til at mennesker oppdager sine iboende ressurser og potensial.
Coaching Summit gir faglig påfyll og økt kompetanse –  gjør dagsseminaret  til vårens ”happening” for deg selv og andre i ditt nettverk!

Neste summit er 

Påmelding:

Følg med på nettsiden, Facebook eller instagram for å få med deg neste arrangement. 

Coaching Summit er et samarbeid mellom Coaching Academy og HLT – Høyskolen for Ledelse og Teologi
For spørsmål ta kontakt på: liv@coachingacademy.no