Jabe`s bønn

In Samtalespørsmål til talene by Benedikte Jacobsen

Samtalespørsmål fra talen 6/1 – 2013 Årets Bønn for Oslo-undervisning ble sparket igang av pastor Egil Svartdahl, og temaet var velsignelse ved bønn. Jabes bønn ble brukt som utgangspunkt, og denne finner vi i 1. Krøn 4:9-10: 9Jabes var mer ansett enn brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. «For jeg har født ham med smerte», sa hun.10Jabes påkalte …