Leter du etter svar på livets store spørsmål?

Leter du etter svar på livets store spørsmål?

Alphakurset er et introduksjonskurs i kristen tro. Kurset er egnet både for deg som allerede er kristen og for deg som er på leting etter tro og mening med livet.

I Alphakurset er det rom for undring, spørsmål og refleksjon. Alle er velkommen på Alpha, og det er mange forskjellige grunner til at mennesker deltar. Noen prøver å finne ut om Gud finnes mens andre rett og slett søker et nytt miljø og nye venner. Uansett er du hjertelig velkommen.

Alphakurset er et velprøvd kurs som arrangeres over hele verden. Mer enn 24 millioner mennesker har gått et Alphakurs – i kirker, bedehus, i et hjem, på studiestedet eller i fengsel. Alpha er å finne i 169 land, og er oversatt til 112 språk.
En Alphakveld består av et foredrag, mat og samtaler. Kvelden er lagt opp slik:
19.00: Middag
19.30: Foredrag
20.15: Kaffepause
20.30: Gruppesamtaler
21.30: Slutt
I gruppene møter du mennesker som har ulikt ståsted i forhold til tro. Her er det lov å komme med spørsmål som man samtaler om fra ulike sider. Alle skal møtes med respekt og du velger selv hvordan du ønsker å engasjere deg i de ulike temaene. Vi tror at vi alle kan lære noe av hverandre.

Tema på Alphakveldene
I løpet av et Alphakurs vil vi snakke om disse temaene:

1. Er det mer i livet enn dette?
2. Hvem er Jesus?
3. Hvorfor døde Jesus?
4. Hvordan og hvorfor lese bibelen?
5. Hvorfor og hvordan kan jeg be?
6. Hvem er Den hellige ånd? Hva med treenigheten?
7. Hvordan kan jeg vite at jeg tror?
8. Trenger vi kirken?

Har du spørsmål, eller vil du vite mer om kurset?
Ta kontakt med oss på post@filadelfia.no

Påmelding
Oppstart 9.mars 2023 (åpen kveld).

Kurset fortsetter de påfølgende 8 torsdagene (minus påskeuken).
Påmeldingen finner du her.

Påmelding