Påskevandring i Filadelfiakirken

In Nyheter by Amalie Johnsen Nordbø

← Tilbake

Velkommen til påskevandring i filadelfiakirken
Vi går tett på Jesus, og forteller påskehistorien – verdens viktigste fortelling.
Andreas Hegertun forkynner, Vetle Jarandsen leder sangere og musikere.

Påskevandringen i Filadelfiakirken og over hele verden er en feiring av kirkens viktigste høytid. Påskebudskapet er kraftfullt, og Jesu død og oppstandelse er selve fundamentet for vår kristne tro. Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg fra Jesu siste måltid skjærtorsdag til oppstandelsen 1.påskedag.

Dette vil vi stoppe opp ved i påsken. Påskevandringen kan hjelpe oss å senke farten og spisse ørene, slik at blikket vårt rettes mot Jesus og de hendelsene som alltid kommer til å utgjøre et vendepunkt i verdenshistorien: Jesu død og seier over døden. Dette er ikke en fysisk vandring, men en vandring i fortellingen, gjennom ord, tekst og bilder – hvor hele gudstjenesten blir en fortelling.


Skjærtorsdag kl.18 med nattverd
Langfredag kl.11 med barnekirke
Påskeaften Kl.18
1. Påskedag kl.11 med barnekirke 


Er du ikke i Oslo i påsken? Følg med online på vår YouTube-kanal eller vår facebookside.

Velkommen til barnekirke palmesøndag, langfredag og 1. påskedag.

  1. påskedag er du også hjertelig velkommen til familiesøndag etter gudstjenesten. Mer info kommer.