Askeonsdag – starten på fastetiden

In Nyheter by Amalie Johnsen Nordbø

← Tilbake

Askeonsdag- Starten på fastetiden

Tekst av Andreas Hegertun

Synes du at du er et bedre menneske enn i fjor?
Er du fredeligere og tryggere, eller hissigere og mer redd for hva folk tenker om deg?
Uansett om vi føler oss i god eller dårlig utvikling, kommer kirkeåret oss i møte, som en trofast, tilgivende venn. Hvert år er det nye muligheter!

Påske, kunst av Line Wikstøl Fidjestøl

I dag er det askeonsdag, og millioner av kristne tegnes med aske i pannen. Vi gjør det for å minnes vår dødelighet, den vi ellers prøver å løper så langt unna vi kan. Og så sier vi til hverandre ordene Gud sa til Adam og Eva etter at de hadde sluppet døden inn i verden: 

«Støv er du, og til støv skal du vende tilbake»

(1 Mosebok 3: 19b)

Og det er jo ikke akkurat moderne å si. Overalt ellers hører vi de hule løftene om «du er perfekt», likevel måles og veies vi hele tiden på prestasjon, posisjon og penger. Derfor er askeonsdag, og fastetiden den innleder, motkultur og sannhet; vi er støv, og vi skal vende tilbake. Men det slutter ikke der. Etter Guds påminnelse til Adam, legger vi askeonsdag til Jesu utfordrende og samtidig håpefulle ord: 

«Vend om og tro på evangeliet!»

(Markus 1:15)

For det er alltid løsningen. Om vi er i en god eller dårlig periode, så inviteres vi til å snu oss bort fra alt det midlertidige, som vi så lett setter vår lit til. Og ta imot evangeliet. Altså påsken, som vi nå begynner å forberede oss til. Denne største av alle hendelser, der evangeliet blir malt eller fortalt foran øynene våre. At vi, som er støv, er elsket så høyt at Gud selv ble til støv for oss. 

Påske, Kunst av Line Wikstøl Fidjestøl


Faste, hvorfor det?

«Når dere faster skal dere ikke gå med dyster mine” sa  Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. I perioden frem til påsken inviterer vi til faste, av samme grunn som mennesker alltid har bedt og fastet. For å gå et skritt til siden og fokusere på Gud. For å innvie og forberede oss på det som ligger foran. Og kanskje også for å finne igjen vår egen indre stemme. Og kjenne på vår egen svakhet og avhengighet av Gud. Poenget er selvsagt ikke å sette hele kirken på diett, men at vi alle, i en periode, kan gjøre noe som er annerledes enn det vi pleier å gjøre. I denne brosjyren finner du noen tips. 

– Lederskapet i Filadelfiakirken

Bønnehuset er åpent hver tirsdag:
Tirsdager i partallsuker: 14.00- 18.00 etterfulgt av bønnemøte i samme rom fra kl.18.00 Tirsdager i partallsuker: 15.00- 17.30