Bli med på bønn og faste

In Nyheter by Amalie Johnsen Nordbø

← Tilbake

Bli med å ta et skritt til siden. Fra 4. desember til 7. desember er du varmt velkommen til å bli med på bønn og faste i filadelfiakirken.

«Når dere faster skal dere ikke gå med dyster mine” sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller.
Men 4. – 7. desember kaller lederskapet i Filadelfiakirken menigheten til bønn og faste.
Av samme grunn som mennesker alltid har bedt og fastet. For å gå et skritt til siden og
fokusere på Gud. For å innvie og forberede oss på det som ligger foran. Og kanskje også
for å finne igjen vår egen indre stemme. Og kjenne på vår egen svakhet og avhengighet av Gud.


I kirkeåret, som mange kirker har ulike varianter av, snakker man ofte om ”den lille
faste” som er en fasteperiode i forkant av jul. Julen er for de fleste en tid med mye hygge
og glede, men også for mange mye stress, konsum og travelhet. Nettopp da tror vi det er en god tid for å
fokusere på det som både er våre røtter og vår basis for det vi er og det vi gjør, nemlig bønn og overgivelse til Gud. Poenget er selvsagt ikke å sette hele kirken på diett, men at vi alle, for en dag eller tre, kan gjøre noe som er annerledes enn det vi pleier å gjøre.

Bønnehuset vil være åpent på tirsdag fra 15 – 17.30 i denne perioden. Sett gjerne av tid til å være i bønnehuset. Må Gud se i nåde til oss, høre våre bønner og må hans rike komme i Oslo, Enebakk,
Lillestrøm og verden.

Hilsen Lederskapet i Filadelfiakirken