La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

In Podkast, Vår Far by Amalie Johnsen Nordbø

← Tilbake
Play

Tale fra gudstjenesten 26. september 2022.
Hør Daniel Egeli tale om del 2 av bønnen «Vår Far».