Bønn & Faste

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Bønn & Faste

I århundrer har kirken kalt sine folk inn til faste. 

I kirkeåret varer «den store fasten» i 40 dager fra askeonsdag til og med påskeaften.
Vi kaller med dette Filadelfiakirken til 1 uke i bønn & faste: 2. – 9. mars.
Å faste kan bety mer enn å avstå fra mat. I vår tid er nok fasten like mye en tid for stillhet, ettertanke og bønn. Derfor bruker vi ordene «Et skritt til siden».

Tro om ikke også du kan ha godt av én uke hvor du legger bort noe av det som vanligvis opptar din tanke og oppmerksomhet? Legge til side noe av det som tar tid og krefter? Til å la hjerte og tanke bare være stille. Vende oppmerksomheten nysgjerrig i retning av Gud. Lytte til signalene fra dine egne følelser og tanker.
Kanskje det er rett og slett sunt for deg å ta «Et skritt til siden» noen dager? La oss be og faste sammen!
Rett og slett fordi vi antagelig har godt av det.

– Lederskapet i Filadelfiakirken

FOKUS

Som kirke ønsker vi å fokusere på følgende områder disse dagene:

– Å innvie oss som enkeltpersoner og kirke til Gud.
– Å synliggjøre vår avhengighet av Gud ved å frivillig gå i svakhet, ikke egen styrke.
– Å be for de i byen vår som enda ikke tror.
Vi anbefaler å bruke Bibelens egen bønnebok, Salmenes bok, til å be en salme hver dag.


OM

• Fasten har alltid Gud som sentrum; alle andre målsetninger underordnes Ham. En oppsummering av fastens innhold kan være å gjøre seg mer avhengig av Gud.
• Faste kan være et konkret utrykk for innvielse. Vi bærer kroppen fram for Gud som et velbehagelig offer. (Rom. 12:2)
• Faste kan være en del av en målrettet og utholdende forbønn som rydder vei for Guds planer og bryter ned hindringer for Hans vilje på jorden. (Daniel 9: 1 -4)
• Faste kan være en tegnhandling som uttrykker en sult, en ”hunger” etter Guds nærvær. (Matt. 6: 17 – 18)
• Faste kan være et uttrykk for en ”desperat” bønn: ”dette er så viktig for meg at jeg vil sette til side det viktige for det viktigste” (Matt 6: 33). Slik blir fasten en konstant bønn.
• Faste kan være et uttrykk for ydmykhet og bønn over vår tilstand og et behov for at Gud skal gjøre noe. (2.Sam.1: 11 – 12)
• Faste nevnes av Jesus som noe de troende gjør, ikke noe for de eksklusive eller mest ivrige. Han plasserer det midt i Bergprekenen: ”Når dere faster..” (Matt.6: 17 – 18)
• Faste er alltid frivillig.


HVORDAN

Vi som kirke ønsker å sette av tid til bønn & faste. Det er mange måter å faste på, men prøv alltid å kombinere det med bønn og bibel. Du kan velge å faste hele tiden, de dagene eller delene av dagene du ønsker, på f.eks. en av følgende måter:

MATFASTER
Her følger alternative fastemåter knyttet til mat:
• Bare vann, eller frukt – og grønnsaksjuice.
• Delvis faste: f. eks ikke spise kjøtt, kun grønnsaker og frukt eller hoppe over 1 – 2 måltider hver dag.
Ved lengre matfaste kan det være lurt å trappe ned på forhånd og gradvis trappe opp.

ANDRE FASTER
• Velg å kutte ut sosiale medier, underholdning el. i 1 uke, 1 dag eller noen timer pr.dag.
• Velg å kutte ut en hobby, idrett elller lignende for å bruke mer tid i bønn.
• Barnefamilier kan sammen bli enige om noe de ønsker å faste fra denne uken, f.eks et TV-program, og bruke litt ekstra tid sammen på å be.

FASTE ER IKKE

Fasten er ikke sultestreik, å gjøre noe for å fortjene noe fra Gud eller overbevise Gud. Fasten er heller ikke helsefaste eller slanking, for å bevise styrke i eget åndelige liv eller straffe seg selv for sin synd.

Bør noen unngå å faste? Enkelte mennesker bør ikke faste fra mat. Ved uklarheter bør du kontakte lege. Vi vil her nevne spesielt:
• Gravide og ammende skal aldri faste fra all mat og drikke.
• Folk som strever med – eller har strevd med spiseforstyrrelser bør velge andre måter å faste på enn fra mat.
• Folk med en diagnose vedr. fysiske eller psykiske plager, f.eks. diabetes, bør ikke faste helt fra mat uten tydelig oppfølging fra lege.
• Barn bør ikke faste fra mat og ungdommer under 18 år bør avklare med foresatte.

PRAKTISK

Fastetiden før påske varer ifølge kirkeåret i 40 dager. I Filadelfiakirken har vi satt av én uke der vi fokuser ekstra på dette, altstå fra 2. mars til 9. mars.

En innvielsesbønn av Ignatius av Loyola, f. 1491:

Ta, Herre, imot all min frihet, hele mitt minne, min forstand og all min vilje, alt hva jeg eier og har.
Du har gitt meg det; til deg, Herre, gir jeg det tilbake.
Alt er ditt, gjør med det helt etter din vilje.
Gi meg bare din nåde og kjærlighet, det er meg nok.