Bønn & Faste

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Bønn & Faste

Vi som kirke ønsker å sette av tid til bønn & faste. 
Fasten er fra søndag 28. november til onsdag 1. desember.
Bønnehuset er åpent på mandag fra 17.00 – 22.00 og på tirsdag fra kl. 14.00 – 19.00, bruk gjerne tiden her.

Det er mange måter å faste på, men prøv alltid å kombinere det med bønn og bibel. Du kan velge å faste hele tiden, de dagene eller delene av dagene du ønsker. Lenger ned får du praktiske tips og mer info om hvordan du kan faste. Men først en hilsen fra lederskapet ved Andreas Hegertun:

Et skritt til siden

Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine” sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 28. november – 1. desember kaller lederskapet i Filadelfiakirken menigheten til bønn og faste. Av samme grunn som mennesker alltid har bedt og fastet. For å gå et skritt til siden og fokusere på Gud. For å innvie og forberede oss på det som ligger foran. Og kanskje også for å finne igjen vår egen indre stemme. Og kjenne på vår egen svakhet og avhengighet av Gud.

I kirkeåret, som mange kirker har ulike varianter av, snakker man ofte om ”den lille faste” som er en fasteperiode i forkant av jul. Julen er for de fleste en tid med mye hygge og glede, men også for mange mye stress, konsum og travelhet. Nettopp da tror vi det er en god tid for å fokusere på det som både er våre røtter og vår basis for det vi er og det vi gjør, nemlig bønn og overgivelse til Gud.

Poenget er selvsagt ikke å sette hele kirken på diett, men at vi alle, for en dag eller tre, kan gjøre noe som er annerledes enn det vi pleier å gjøre. Videre nedover på denne siden finner du noen tips. Bønnehuset vil være åpent alle dagene av fasten. Sett gjerne av tid til å være der.

Må Gud se i nåde til oss, høre våre bønner og må hans rike komme i Oslo Sentrum, Majorstuen, Enebakk, Lillestrøm og verden!

– Lederskapet i Filadelfiakirken


FOKUS

Som kirke ønsker vi å fokusere på følgende områder disse dagene:

– Å innvie oss som enkeltpersoner og kirke til Gud.

– Å synliggjøre vår avhengighet av Gud ved å frivillig gå i svakhet, ikke egen styrke.

– Å be for de i byen vår som enda ikke tror.
Vi anbefaler å bruke Bibelens egen bønnebok, Salmenes bok, til å be en salme hver dag.


OM

• Fasten har alltid Gud som sentrum; alle andre målsetninger underordnes Ham. En oppsummering av fastens innhold kan være å gjøre seg mer avhengig av Gud.

• Faste kan være et konkret utrykk for innvielse. Vi bærer kroppen fram for Gud som et velbehagelig offer. (Rom. 12:2)

• Faste kan være en del av en målrettet og utholdende forbønn som rydder vei for Guds planer og bryter ned hindringer for Hans vilje på jorden. (Daniel 9: 1 -4)

• Faste kan være en tegnhandling som uttrykker en sult, en ”hunger” etter Guds nærvær. (Matt. 6: 17 – 18)

• Faste kan være et uttrykk for en ”desperat” bønn: ”dette er så viktig for meg at jeg vil sette til side det viktige for det viktigste” (Matt 6: 33). Slik blir fasten en konstant bønn.

• Faste kan være et uttrykk for ydmykhet og bønn over vår tilstand og et behov for at Gud skal gjøre noe. (2.Sam.1: 11 – 12)

• Faste nevnes av Jesus som noe
de troende gjør, ikke noe for de eksklusive eller mest ivrige. Han plasserer det midt i Bergprekenen: ”Når dere faster..” (Matt.6: 17 – 18)

• Faste er alltid frivillig.


HVORDAN

Vi som kirke ønsker å sette av tid til bønn & faste. Det er mange måter å faste på, men prøv alltid å kombinere det med bønn og bibel. Du kan velge å faste hele tiden, de dagene eller delene av dagene du ønsker, på f.eks. en av følgende måter:

MATFASTER
Her følger alternative fastemåter knyttet til mat:
• Bare vann, eller frukt – og grønnsaksjuice.
• Delvis faste: f. eks ikke spise kjøtt, kun grønnsaker og frukt eller hoppe over 1 – 2 måltider hver dag.
Ved lengre matfaste kan det være lurt å trappe ned på forhånd og gradvis trappe opp.

ANDRE FASTER
• Velg å kutte ut sosiale medier, underholdning el. i 1 uke, 1 dag eller noen timer pr.dag.
• Velg å kutte ut en hobby, idrett elller lignende for å bruke mer tid i bønn.
• Barnefamilier kan sammen bli enige om noe de ønsker å faste fra denne uken, f.eks et TV-program, og bruke litt ekstra tid sammen på å be.

FASTE ER IKKE

Fasten er ikke sultestreik, å gjøre noe for å fortjene noe fra Gud eller overbevise Gud. Fasten er heller ikke helsefaste eller slanking, for å bevise styrke i eget åndelige liv eller straffe seg selv for sin synd.

Bør noen unngå å faste? Enkelte mennesker bør ikke faste fra mat. Ved uklarheter bør du kontakte lege. Vi vil her nevne spesielt:
• Gravide og ammende skal aldri faste fra all mat og drikke.
• Folk som strever med – eller har strevd med spiseforstyrrelser bør velge andre måter å faste på enn fra mat.
• Folk med en diagnose vedr. fysiske eller psykiske plager, f.eks. diabetes, bør ikke faste helt fra mat uten tydelig oppfølging fra lege.
• Barn bør ikke faste fra mat og ungdommer under 18 år bør avklare med foresatte.

PRAKTISK

Fasten før jul er ikke like kjent som fastetiden før påske på førti dager. Adventsfasten er dog en fin ventetid til å innvie seg for Gud, og Filadelfiakirken har satt av tre dager hvor vi fokuserer ekstra på dette.

En innvielsesbønn av Ignatius av Loyola, f. 1491:

Ta, Herre, imot all min frihet, hele mitt minne, min forstand og all min vilje, alt hva jeg eier og har.
Du har gitt meg det; til deg, Herre, gir jeg det tilbake.
Alt er ditt, gjør med det helt etter din vilje.
Gi meg bare din nåde og kjærlighet, det er meg nok.