Det starter i det små

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Det starter i det små

Det er mye som har endret seg de siste 2000 årene, 
men noe forblir det samme – behovet mennesker har for fellesskap. 
 
Det å møtes, sette av tid til hverandre, lytte, dele oppturer og nedturer.
De første disiplene lærte å samles i hjemmene og på tempelplassen i en fast rytme. 
I dag er kirken tempelplassen, men vi samles fremdeles hjemme hos hverandre.
Vi leser Bibelen, spiser sammen, forteller hverandre hva Jesus har gjort 
– og hva det gjør med oss.
Vi lærer av hverandre, ber sammen og vokser i troen.

For det å følge Jesus er ikke et sololøp, det er et liv i fellesskap.
Og der hvor to eller flere er samlet, er Han midt i blant oss. 

Vi er en del av noe større, og sammen kobler vi oss på Guds store fortelling.
Over en brødskive, liksom.

Han lærer oss hvordan vi kan være disipler, 
så flere kan komme til tro blant venner, i nabolaget, i byen og i landet vårt.
Så enkelt, så vanskelig – så hverdagslig.
 
Den store forskjellen starter oftest i det små.
 
Små-
fellesskap.