Samlokalisering Majorstuen til Sentrum

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Samlokalisering Majorstuen til Sentrum

En kirke er så mye mer enn en bygning, det er mennesker som ønsker å følge Jesus sammen.
Kirken er global, samtidig som den har et lokalt uttrykk på et geografisk sted. Filadelfiakirken har forsamlinger i Oslo Sentrum, på Majorstuen, i Lillestrøm og på Enebakk, og nå har vi en nyhet å dele som gjelder to av våre forsamlinger.

Fra januar 2022 flytter Filadelfiakirken Majorstuen til Sentrum for å feire gudstjeneste i St. Olavs gate 24 på søndager kl. 19.00. Det betyr at Sentrum 18 blir Sentrum 17 og feirer gudstjeneste kl 17.00. Dette kan høres ut som et steg tilbake, men reelt er det et steg fremover for å best mulig kunne satse videre. Vi er i utvikling og må løse det best mulig.

Bakgrunnen for dette i kortversjon er at Grünerløkka/Majorstuen har vokst mer enn vi kunne håpe på!
Vi tenkte at det skulle være en litt mindre kirke enn de store forsamlingene i Sentrum, og vi tenkte at dette på sikt skulle bli en flergenerasjonskirke.

Vurderingen etter fem år er:
Det ble flere mennesker enn vi hadde trodd i Majorstuen. Utfordringene er ikke at vi er for få, men vi har vokst mer enn vi turte å drømme om.

Vi tror ikke det vil være strategisk å være to familiekirker i Oslo Sentrum nå fordi Sentrum er mindre tilgjengelig for livsfasen familier.

Det er vanskeligere enn vi trodde å finne gode lokaler som har et godt gudstjenesterom og fasiliteter for fellesskap i Oslo Sentrum.

Videre drømmer vi om å starte flere kirker nærmere der folk bor i Stor-Oslo og mer utadrettet virksomhet.

Når vi da skulle velge mellom å satse ytterligere på Majorstuen de neste fem årene eller flytte til Sentrum for å samle kreftene og bedre utnytte ressursene slik at vi styrke våre andre satsningsområder, falt valget på samlokalisering.

Rent praktisk vil forsamlingene Majorstuen 16.30 og 19.00 bli til Sentrum 19, og Sentrum 18 blir til Sentrum 17, og da ha gudstjeneste henholdsvis kl 19.00 og 17.00 i St. Olavsgate 24.

Denne flyttingen er altså ikke en sammenslåing av Majorstuen og Sentrum, men vi vil bli flere forsamlinger på samme sted. Dagens lederskap i Majorstuen blir lederskap i Sentrum 19 og dagens lederskap i Sentrum 18 blir til Sentrum 17.

Vår bønn er at vi skal få bedre rammer, mer ressurser og større fokus på å bygge gode fellesskap som følger Jesus helhjertet sammen.