Påskevandring

In Nyheter by Hanne Ovidia Hansen

← Tilbake

Påskevandring i Filadelfiakirken

Vi nærmer oss påske, og med det årets påskevandring. Påskevandringen i Filadelfiakirken og over hele verden er en feiring av kirkens viktigste høytid. Påskebudskapet er kraftfullt, og Jesu død og oppstandelse er selve fundamentet for vår kristne tro. Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg fra Jesu siste måltid skjærtorsdag til oppstandelsen 1.påskedag.

Dette vil vi stoppe opp ved i påsken. Påskevandringen kan hjelpe oss å senke farten og spisse ørene, slik at blikket vårt rettes mot Jesus og de hendelsene som alltid kommer til å utgjøre et vendepunkt i verdenshistorien: Jesu død og oppstandelse.

 Den blir som i fjor digital, men vi skal fremdeles feire en gudstjeneste hver dag i påskehelgen.
Vi håper at flest mulig vil følge dette digitalt, så vi sammen kan ta påskens budskap tilbake til Kirken.
Du finner gudstjenesten på Facebook og på Youtube.

Velkommen til påskefeiring i Filadelfiakirken!

SKJÆRTORSDAG kl.19.00

LANGFREDAG kl.11.00

PÅSKEAFTEN kl.19.00

1.PÅSKEDAG kl.11.00