Bønn og Faste

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Et skritt til siden // Bønn og Faste

Vi som kirke ønsker å sette av tid til bønn og faste, og i forbindele med den lange fastetiden før påske, inviterer vi til en fasteaksjon fra 17. februar til 23. februar.
Det er mange måter å faste på, men prøv alltid å kombinere det med bønn og bibel. Du kan velge å faste hele tiden, de dagene eller delene av dagene du ønsker. Her er en hilsen fra lederskapet i kirken:

Et skritt til siden

Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine” sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 17. februar – 23 februar kaller lederskapet i Filadelfiakirken menigheten til en ukes bønn og faste.

Av samme grunn som mennesker alltid har bedt og fastet. For å gå et skritt til siden og fokusere på Gud. For å innvie og forberede oss på det som ligger foran. Og kanskje også for å finne igjen vår egen indre stemme. Og kjenne på vår egen svakhet og avhengighet av Gud.

Som kristne er det ingen handlinger vi gjør for å gjøre oss selv mer kristne eller verdige for Gud. Vi er kristne fordi Jesus har gjort alt ferdig for oss. Samtidig erkjenner vi at livet, troen og året for mange av oss har en viss rytme. Og i dette er høytidene der for å minne oss om de store begivenhetene som er grunnlaget for vår tro. I denne rytmen har det blant kristne gjennom århundrene satt seg to fasteperioder: En kortere i advent, som forberedelse mot jul. Og en lengre i førti dager fra askeonsdag som en forberedelse mot påske.

Og selv om ikke dette er noe vi må så tenker vi som lederskap at det kan være noe vi trenger. Som moderne mennesker er vi hver dag omgitt av så mange impulser; tv-serier, sosiale medier, arbeidsoppgaver, forpliktelser, forventninger. Og for mange av oss stanser det aldri, vi har til og med telefonen med oss i sengen.

Kan hende har nettopp vi svært godt av å bryte vår hverdagslige rytme av og til. Det kan være gjennom ferie og hvile, men det kan også være gjennom bønn og faste.

Og så må dette ikke bare bli en indre reise for oss selv. Vi kan ta med oss det det en av de første kristne lederne på 300-tallet Johannes Krysostomos sa:

«Ingen hellig handling kan være stor, hvis den ikke skaper noe godt for andre. Så uansett hvor mye du faster, hvor mye du sover på harde gulv, spiser aske og sukker konstant; hvis du ikke gjør noe godt for andre, gjør du ingenting stort i det hele tatt.»

Så det å be og faste er mye mer enn å avstå fra noe. Det er også å lytte. Og å åpne seg opp for å se verden og menneskene rundt oss med Guds øyne.

Må Gud se i nåde til oss, høre våre bønner og må hans rike komme i Oslo Sentrum, Majorstuen, Enebakk, Lillestrøm og verden!

– Lederskapet i Filadelfiakirken


FOKUS

Som kirke ønsker vi å fokusere på følgende områder disse dagene:

– Å innvie oss som enkeltpersoner og kirke til Gud.

– Å synliggjøre vår avhengighet av Gud ved å frivillig gå i svakhet, ikke egen styrke.

– Å be for de i byen vår som enda ikke tror.
Vi anbefaler å bruke Bibelens egen bønnebok, Salmenes bok, til å be en salme hver dag.


OM

• Fasten har alltid Gud som sentrum; alle andre målsetninger underordnes Ham. En oppsummering av fastens innhold kan være å gjøre seg mer avhengig av Gud.

• Faste kan være et konkret utrykk for innvielse. Vi bærer kroppen fram for Gud som et velbehagelig offer. (Rom. 12:2)

• Faste kan være en del av en målrettet og utholdende forbønn som rydder vei for Guds planer og bryter ned hindringer for Hans vilje på jorden. (Daniel 9: 1 -4)

• Faste kan være en tegnhandling som uttrykker en sult, en ”hunger” etter Guds nærvær. (Matt. 6: 17 – 18)

• Faste kan være et uttrykk for en ”desperat” bønn: ”dette er så viktig for meg at jeg vil sette til side det viktige for det viktigste” (Matt 6: 33). Slik blir fasten en konstant bønn.

• Faste kan være et uttrykk for ydmykhet og bønn over vår tilstand og et behov for at Gud skal gjøre noe. (2.Sam.1: 11 – 12)

• Faste nevnes av Jesus som noe
de troende gjør, ikke noe for de eksklusive eller mest ivrige. Han plasserer det midt i Bergprekenen: ”Når dere faster..” (Matt.6: 17 – 18)

• Faste er alltid frivillig.


HVORDAN

Vi som kirke ønsker å sette av tid til bønn & faste. Det er mange måter å faste på, men prøv alltid å kombinere det med bønn og bibel. Du kan velge å faste hele tiden, de dagene eller delene av dagene du ønsker, på f.eks. en av følgende måter:

MATFASTER
Her følger alternative fastemåter knyttet til mat:
• Bare vann, eller frukt – og grønnsaksjuice.
• Delvis faste: f. eks ikke spise kjøtt, kun grønnsaker og frukt eller hoppe over 1 – 2 måltider hver dag.
Ved lengre matfaste kan det være lurt å trappe ned på forhånd og gradvis trappe opp.

ANDRE FASTER
• Velg å kutte ut sosiale medier, underholdning el. i 1 uke, 1 dag eller noen timer pr.dag.
• Velg å kutte ut en hobby, idrett elller lignende for å bruke mer tid i bønn.
• Barnefamilier kan sammen bli enige om noe de ønsker å faste fra denne uken, f.eks et TV-program, og bruke litt ekstra tid sammen på å be.

FASTE ER IKKE

Fasten er ikke sultestreik, å gjøre noe for å fortjene noe fra Gud eller overbevise Gud. Fasten er heller ikke helsefaste eller slanking, for å bevise styrke i eget åndelige liv eller straffe seg selv for sin synd.

Bør noen unngå å faste? Enkelte mennesker bør ikke faste fra mat. Ved uklarheter bør du kontakte lege. Vi vil her nevne spesielt:
• Gravide og ammende skal aldri faste fra all mat og drikke.
• Folk som strever med – eller har strevd med spiseforstyrrelser bør velge andre måter å faste på enn fra mat.
• Folk med en diagnose vedr. fysiske eller psykiske plager, f.eks. diabetes, bør ikke faste helt fra mat uten tydelig oppfølging fra lege.
• Barn bør ikke faste fra mat og ungdommer under 18 år bør avklare med foresatte.

PRAKTISK

Fastetiden før påske varer ifølge kirekåret i 40 dager. I Filadelakirken har vi satt av én uke der vi fokusere ekstra på dette, altstå fra 17. februar til 23. februar

Pga korona restriksjoner, vil ikke bønnehuset være åpent under fasten. Derfor oppfordrer vi til å bli med dere der er.

En innvielsesbønn av Ignatius av Loyola, f. 1491:

Ta, Herre, imot all min frihet, hele mitt minne, min forstand og all min vilje, alt hva jeg eier og har.
Du har gitt meg det; til deg, Herre, gir jeg det tilbake.
Alt er ditt, gjør med det helt etter din vilje.
Gi meg bare din nåde og kjærlighet, det er meg nok.