Medlemskap

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Medlemskap

I lys av den nye medlemskapsordningen vår, har vi nå lansert et nytt innmeldingsskjema for medlemskap på nettsiden.
Innmelding skjer nå digitalt, og blir dermed lettere for alle. 

I dagens kirkelandskap tror vi ikke nødvendigvis at medlemskap er livslangt fordi vi flytter mer enn vi gjorde før,
og livssituasjoner kan endre seg raskere.
Vi tror likevel at det er godt at når du bor i Oslo,
Lillestrøm eller Enebakk og omegn,
at du formelt velger å bli medlem i den kirken du tilhører fordi vi tror det skaper eierskap.

Hvem kan bli medlem?
Du som har Filadelfiakirken som ditt åndelige hjem, altså som den kirken du opplever tilhørighet til.
Du som bekjenner deg til vår felles kristne tro slik den uttrykkes i den apostoliske trosbekjennelsen.
Det er ingen krav til oppmøte, oppgaver eller bidrag, selv om alle ønsket som aktive i fellesskapet, ut ifra livssituasjon, helse og muligheter.

Innmeldingsskjema og mer om medlemskap finner du ved å klikke her!