Fosterhjemsdugnad

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Fosterhjemsdugnad

Sammen med Beveg Oslo er Filadelfiakirken med på en dugnad for barn som trenger hjelp i byen vår.

Kampanjen heter «Åpne hjem» og kirker i byen inviteres til å mobilisere
flere fosterfamilier, besøkshjem, beredsskapshjem, hybelfamilier og støttekontakter.

I Oslo er det ca 100 barn som står i kø og venter på et hjem. Vi drømmer om å minske denne køen!

NB: infosamlingene som er annonsert i teksten her, blir utsatt. Mer info kommer om når de kan gjennomføres.

Vi har en uforpliktende infosamling torsdag 12. november kl. 18.00 i Filadelfiakirken Oslo og torsdag 19. november kl. 18.00 i Filadelfiakirken Lillestrøm,
se mer info lenger ned!

Beveg Oslo er en aktør etablert av en del kirker i Oslo
for å gjøre analyse av Oslos åndelige, sosiale og kulturelle tilstand,
skape arenaer som kobler kristne ledere i byen fra alle sfærer,
for å påvirke byens agenda.

Som kirke har vi et kall til å være annerledes.
Vi er kalt til å elske, inkludere og verne om Guds skaperverk.
Vi utfordres til å være villige til å ta andres smerte innover oss.
Vi drømmer om «åpne hjerter, åpne hjem»!

Sammen for barna som trenger det mest!

Det finnes ulike grunner til at barn trenger fosterhjem. Noen foreldre har rett og slett for mye å jobbe med selv.
Mens noen foreldre tar kontakt selv, fordi de ser de ikke klarer å ta vare på barna.
Alle foreldre ønsker barna sin vel, men det er ikke alle som har mulighet til å gi barnet det det trenger.
Dermed er det en stor verdi å få til et godt samarbeid mellom barnets biologiske foreldre og fosterforeldre.
Man vil det beste for barnet.

Å være fosterhjem er en viktig og stor oppgave.
Det er ikke som å melde seg til en tjeneste på turnus hver tredje søndag i kirken, men å gå «all in.»
Har du tenkt tanken tidligere og kjenner det banker i hjertet for å hjelpe? Kanskje setter denne dugnaden i gang en prosess hos deg?
Ta det på alvor, og kom gjerne på den åpne informasjonssamlingen beskrevet lenger ned.
Vårt engasjement kan bety alt for barn og ungdommer i byen vår.

Det er også muligheter for deg som bli med på en mindre omfattende måte: Har du noen timer til overs hver uke?
Å være støttekontakt er en veldig god hjelp og kan passe for mange.

Er du litt eldre? Noen tenker de er for gamle, men mange ungdommer kan bo med eldre personer.
Beveg Oslo kjenner til to fosterhjem i byen som er i pensjonsalder.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har også denne saken høyt oppe om dagen:

– Som barneminister ønsker jeg å ta initiativ til en nasjonal dugnad for å rekruttere flere fosterhjem. Mitt mål er at alle barn skal få et hjem,
utfordret han kirkemøtet i Trondheim på forrige uke.

Det vil komme en informasjonssamling når det er mulig å samles igjen.

Er dette noe du er interessert i eller har tenkt på?

For mer informasjon Ta kontakt med:
Diakonal leder Eline Berg –
mail: eline.berg@filadelfiakirken.no, mobil: 482 70 231.

Enkel analyse av fosterhjemssituasjonen i Oslo viser:

 • Fosterhjemsbehovet øker årlig med 10 prosent på landsbasis og i Oslo
 • Fosterhjemskøen er økende og 50-70 barn venter nå på fosterfamilie
 • Fosterhjemsbanken for Oslo mangler nå 70 familier, og det er årlig behov for mellom 100-150 nye familier
 • Barna/ungdommene har ulike behov og det trengs dermed mange ulike fosterhjem slik at vi kan sikre at barna/ungdommene og familiene passer sammen


Her er en oversikt over de ulike tilbudene og tjenestene som trengs:

Fosterhjem:

 • Et hjem for de som ikke kan bo hjemme. 0 – 23 år
 • Innebærer evnen til å gi et barn et trygt og godt hjem.
 • I forkant vil det være en viktig «matching» prosess. Fosterhjem kan ikke få hvem som helst.
  Spørsmål som stilles: Hva trenger barnet? Og hvilken familie passer barnet inn i?
 • Høy forpliktelse. Man får veiledning og oppfølging
 • Utgifter dekkes
 • Lønn

Beredskapshjem:

 • Akutt plassering på ubestemt tid.
 • Dette krever høy forpliktelse. Et hjem som tar i mot barn som trenger hjelp før de blir satt i fosterhjem.
 • Innebærer evnen til å gi et barn et trygt og godt hjem.
 • Lønn

Hybelfamilie:

 • Hybel i egen boenhet med tilsyn
 • Innebærer å være en ressurs for ungdommen som bor i hybelen. Tilby omsorg, glede og trygghet.

Besøkshjem:

 • Ekstrahjem for en helg i måneden
 • Ha besøk av et barn en gang i mnd for å gi avlastning for fosterhjemmet og barnet. Tilby omsorg, glede og trygghet.

Støttekontakt:

 • Ha noen timer til overs hver uke, og være til å stole på. Henge og skape omsorg, trygghet og glede for barnet/ungdommen.
 • Lønn

Interessert, nysgjerrig eller har du spørsmål?
Kontakt diakonal leder Eline Berg på eline.berg@filadelfiakirken.no, eller telefon 482 70 231.