Korona-oppdatering Oslo

In Nyheter by Kjetil Bergerud Larssen

← Tilbake

Korona-oppdatering Oslo


Mandag 28. september var det pressekonferanse med nye korona-oppdateringer fra Oslo kommune. 
Kommunen har gjort en helhetsvurdering på hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde godt smittevern og begrense smittespredning, og samtidig kunne holde samfunnet åpent. Tiltakene vil gjelde i to uker fremover.  Les pressemeldingen her.

På pressekonferansen ble det blant annet sagt at «Det blir innført forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september kl.12.00

Hva vil dette si for oss? Vi har fått utdypende svar fra kommunen på dette, og svarene vil si at vi med noen tilpasninger kan fortsette å feire gudstjenester og møtes til andre samlinger. Det er vi veldig glade for!

Her finner du påmelding til alle gudstjenester i Sentrum og på Majorstuen!

Utgangspunktet for tiltaket om faste plasser er at man ser at steder der det er fritt frem å finne en plass genererer mer mingling og nærkontakt, så derfor har de spesifisert dette med anviste plasser. 


Gudstjenester:
Sentrum, Ungfila og Majorstuen: Vi fortsetter med påmelding til gudstjenester på checkin.no. I påmeldingen vil du måtte velge en spesifikk plass i salen på samme måte som man gjør på kino. Ved ankomst i kirken registreres du på vei inn, og så vil det være merket med felt, rad og setenummer i salen slik at du enkelt finner plassen din. Kom i god tid for å unngå trengsel og kø. 
Kirkekaffe og kafeer vil være stengt i denne perioden, og vi må be alle bevege seg ut av lokalet når gudstjenesten er over.
Barnekirken i Sentrum: Barnekirken fortsetter å feire gudstjenester. Dette kan vi gjøre da barna har faste plasser som de beholder hele samlingen. 
– Det blir maks 50 barn i 1.-7.klasse-gruppa
– Det blir maks 50 personer i 2-5 års-gruppa. Disse barna må følges av en voksen, og her oppfordres foreldre til å samkjøre om noen er i samme kohort og f.eks kan følge to barn.
– Barna leveres i bakgården tidligst 10.45 og senest 11.00, og må hentes med en gang gudstjenesten er ferdig i hovedsalen.
Ellers vil matsalen i Sentrum bli stengt, siden alle må ha fast plass, så vuggeklassen må/kan være inne i salen.
Lillestrøm og Enebakk: de nye tiltakene gjelder foreløpig bare for Oslo kommune, så begge steder kan samles til gudstjeneste som normalt med 1 meters avstand. 

T12 Seniortreff på torsdager: Kan samles på samme måte som tidligere. 


For samlinger under 50 personer
her gjelder fortsatt 1-metersregelen, og her trengs ingen tiltak for plassering av personer.
Vi vil dog være enda tydeligere på 1-metersregelen, og også være restriktive på mingle-situasjoner.


Andre tiltak i denne perioden: 
·      Barratt kaffebar i Sentrum holder stengt på søndager. 
·      Vi forsøker generelt begrense minglesituasjoner og håper alle vil bli med på denne dugnaden. 


Kort oppsummert: vi fortsetter som før, vi mingler mindre og vi sitter på fast plass i alle samlinger og gudstjenester. Vi minner på smittevernregler og 1-meters avstand, og selv om mange nå er tiltakstrøtte, handler dette om liv og helse for sårbare grupper.
Vi må alle gjøre vår jobb for å dempe smitteøkningen i befolkningen.