Korona-info

In Nyheter by Kjetil Bergerud Larssen

← Tilbake

Korona-info

Koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Filadelfiakirken overvåker den aktuelle situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Hovedprinsippet i vår håndtering er at vi følger alle anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) gir. Utover dette vil vi som kirke understreke at det kristne nestekjærlighetsprinsippet tilsier at vi strekker oss langt for å særlig ivareta sårbare grupper.

Policy per 19. mars 2020:

  • Fra i dag innstilles alle offentlige arrangementer i regi av Filadelfiakirken ut april måned. Vi vil komme tilbake til hva som vil gjelde for etter dette. Dette inkluderer alle gudstjenester, på alle lokasjoner.
  • Dette inkluderer også alt av senior- og barnearbeid.
  • Vi ber om at kirken ikke møtes til småfellesskap, men at man holder seg mest mulig hjemme. Følg rådene fra FHI.
  • Sentralbordet vårt er åpent tirsdag – torsdag fra kl. 10.00 – 14.00. Resepsjonen i St. Olavs gate 24 er stengt.

I denne perioden vil vi lage en innspilt gudstjeneste som legges ut på nett søndager kl. 11.00.

I tillegg til dette gjør vi diakonale tiltak. Vi vil opprette en frivillighetssentral/dugnad for å hjelpe de som trenger det i denne perioden.

Vi anbefaler alle å følge med på www.fhi.no for oppdatert informasjon.

Som kirke og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

Les mer om smittereduksjon her.

Sist oppdatert kl. 10.54 torsdag 26. mars 2020.