Korona-info

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Korona-info

Koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Filadelfiakirken overvåker den aktuelle situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Hovedprinsippet i vår håndtering er at vi følger alle anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) gir. Utover dette vil vi som kirke understreke at det kristne nestekjærlighetsprinsippet tilsier at vi strekker oss langt for å særlig ivareta sårbare grupper.

Policy per 22. mai 2020:

  • Vi starter med fysiske gudstjenester for inntil 200 personer søndag 21. juni, nærmere info rundt dette kommer. 
  • Vi gjør gudstjenester online i tillegg. 
  • Sentralbordet vårt er åpent tirsdag – torsdag fra kl. 10.00 – 14.00. 
  • Resepsjonen i St. Olavs gate 24 er stengt.
  • Følg ellers rådene fra FHI.

Vi anbefaler alle å følge med på www.fhi.no for oppdatert informasjon.

Sist oppdatert kl. 10.25 fredag 22. mai 2020.