Jesus er

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Jesus er

Jesus er et navn som ofte vekker en reaksjon når man hører det. Om det er positivt eller negativt – så er det et levende navn. I kirken fremover skal vi fokusere på Jesus og hvem Han er. Det er jo noe vi gjør hele tiden, men kanskje litt ekstra den neste tiden.

Uavhengig av hvilket forhold du har til personen Jesus Kristus, er det et faktum at han har forandret verden mer enn noen andre. Det er også sant at de aller fleste har et positivt bilde av hvem Jesus var. Samtidig er det nok også slik at mange ikke nødvendigvis forholder seg til den historiske Jesus, men mer til en Jesus de selv har satt sammen. Sikkert både blant kristne og folk som enda ikke tror. 

Derfor vil vi nå over syv søndager forsøke å svare på følgende spørsmål: Hvem sa Jesus selv at han var? Hvilken teologi eller lære om Jesus, trodde Jesus selv på?

I Johannes evangelium finner vi syv påstander Jesus kom med om seg selv. «Jeg er…» og det er nettopp disse påstandene vi ser på sammen disse ukene. Og som alltid stiller vi spørsmålet: Hva hørte de første tilhørerne? Og hva betyr dette for oss i dag?