Bærekraftig Liv

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Bærekraftig Liv

Hva vil det si å leve bærekraftig? Hva kan Bibelen si oss om dette? Finn det ut når vi starter opp en ny taleserie over fire søndager som ser nærmere på relasjoner, sex, klima og forvaltning & forbruk.

Alle mennesker vil leve gode liv. Alle vil leve lenge, være friske, lykkelige og elsket. Og rundt oss er det alltid mange som forsøker å fortelle deg hvordan du oppnår dette gode livet. Som kirke tror vi det beste livet vi kan leve finnes i Bibelens visdom til oss. Ikke nødvendigvis det enkleste, raskeste eller mest behagelige livet. Men det livet hver og en av oss er skapt til å leve. 

Og så tror vi at livet er ment å leves mer som en maraton, enn en sprint. Vi tror at det viktigste er det vi gjør lenge, trofast og helhjertet. Derfor kaller vi denne serien av gudstjenester «Bærekraftig Liv». Og i ordet bærekraft ligger det for denne serien to budskap:

Det ene er at hvis vi forsøker å følge Bibelens veiledning til oss, så tror vi at vi det hjelper oss til å leve mest i tråd med det vi er skapt til. Det igjen gjør at vi kan holde lenge og vil i sum gi oss det beste livet, helhetlig sett. 

Det andre budskapet er at kjernen i den kristne troen er at det vi mennesker ikke klarer i vår egen styrke, det gir Gud. Derfor ligger Guds nåde alltid i at vi kommer til Han med det vi ikke får til i livene våre. Og så gir Han oss kraft og bærer oss. For kristen tro bygger ikke på vår egen bærekraft, men Guds bærekraft. I dag, i morgen og i all evighet. Og så ut ifra den bærekraften kan vi leve som trygge og elskede Guds barn.

Velkommen på gudstjenester i Enebakk, Lillestrøm, Majorstuen og i Oslo Sentrum!