Verdens Viktigste Vaner

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

Verdens Viktigste Vaner

«Gammel vane er vonde å vende» sier vi i dagligspråket. Ordtaket setter ord på at vaner har stor påvirkning på våre liv og hverdager. Kraften i vaner har fått større oppmerksomhet de senere årene, og løfter opp hva kristen tradisjon lenge har hevdet: Vi formes av det vi gjør over tid! 

I denne nye taleserien skal vi se på hva som i følge kristen tro er noen av verdens viktigste vaner: Tenke, takke & tjene.

Velkommen på gudstjenester 19. mai, 26. mai og 2. juni!