Bønn & Faste

In Nyheter by webmaster

← Tilbake

”Når dere faster…

..skal dere ikke gå med dyster mine” sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 2. – 5. desember kaller lederskapet i Filadelfiakirken menigheten til bønn og faste.

Av samme grunn som mennesker alltid har bedt og fastet. For å gå et skritt til siden og fokusere på Gud. For å innvie og forberede oss på det som ligger foran. Og kanskje også for å nne igjen vår egen indre stemme. Og kjenne på vår egen svakhet og avhengighet av Gud.

I kirkeåret, som mange kirker har ulike varianter av, snakker man o e om ”den lille faste” som er en fasteperiode i forkant av jul. Julen er for de este en tid med mye hygge og glede, men også for mange mye stress, konsum og travelhet.

Nettopp da tror vi det er en god tid for å fokusere på det som både er våre røtter og vår basis for det vi er og det vi gjør, nemlig bønn og overgivelse til Gud.

Poenget er selvsagt ikke å sette hele kirken på diett, men at vi alle, for en dag eller tre, kan gjøre noe som er annerledes enn det vi pleier å gjøre. I denne brosjyren nner du noen tips.

Bønnehuset vil være åpent mandag og onsdag i løpet av disse dagene. Sett gjerne av tid til å være i bønnehuset.

Må Gud se i nåde til oss, høre våre bønner og må hans rike komme i Oslo, Enebakk, Lillestrøm og verden!

– lederskapet i Filadelfiakirken

Under finner du en brosjyre om den lille fasten, med bl.a tips om hvordan du kan faste:

Bonnogfaste_brosjyre_2018_Advent