Datingundersøkelsen oppsummert

In Nyheter by Hanne Ovidia Hansen

← Tilbake

Våren 2018 utførte en gruppe nedsatt av lederteamet for Møtepunkt (19-gudstjenesten i Filadelfiakirken St. Olavs gate) en stor undersøkelse ut fra antagelsene om at
1. Mange som går i Filadelfiakirken er single
2. Mange ønsker å finne en å dele livet med
3. – og samtidig synes mange det er utfordrende å finne seg noen.

Undersøkelsen er et resultat av at vi i Filadelfiakirken ønsker å ta denne tematikken og disse utfordringene på alvor. Undersøkelsen fikk nesten 500 respondenter, og gav oss mange spennende svar og resultater. De fleste av respondentene tilhører Møtepunkt-forsamlingen, en god del tilhører Filadelfiakirken Grünerløkka og noen er fra andre kristne sammenhenger. Søndag 30. september hadde vi et åpent event der funnene fra undersøkelsen ble presentert, og ved å følge linken under her finner du en rapport med de viktigste og tydeligste funnene oppsummert. God lesning!

Rapport – funn fra datingundersøkelsen