Påskevandring

In Nyheter by Hanne Ovidia Hansen

← Tilbake

Påskevandring i Filadelfiakirken

Vi nærmer oss påske, og med det årets påskevandring. Påskevandringen i Filadelfiakirken og over hele verden er en feiring av kirkens viktigste høytid. Påskebudskapet er kraftfullt, og Jesu død og oppstandelse er selve fundamentet for vår kristne tro. Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg fra Jesu siste måltid skjærtorsdag til oppstandelsen 1.påskedag.

Dette vil vi stoppe opp ved i påsken. Påskevandringen kan hjelpe oss å senke farten og spisse ørene, slik at blikket vårt rettes mot Jesus og de hendelsene som alltid kommer til å utgjøre et vendepunkt i verdenshistorien: Jesu død og oppstandelse. I årets påskevandring vil vår egen Egil Svartdahl, sammen med Lars Mörlid og Peter Sandwall formidle påskens dramatiske historier gjennom toner og ord.

Og her kommer et påsketips til deg:

Flere og flere av oss har etter hvert fått ganske lang påskeferie, helt fra fredag før palmesøndag til etter 2.påskedag, og mange reiser vekk disse dagene. Det er du selvfølgelig vel unt. Men et tips for en ny dimensjon i påskefeiringen vil være å dette året komme hjem til skjærtorsdags kveld og få med seg disse store dagene og begivenhetene i høytiden.

Velkommen til påskefeiring i Filadelfiakirken!

SKJÆRTORSDAG kl.19.00

LANGFREDAG kl.11.00

PÅSKEAFTEN kl.19.00

1.PÅSKEDAG kl.11.00