Smak av himmel – Bibelleseplan

In Nyheter by Hanne Ovidia Hansen

← Tilbake

Smak av himmel 2018

Vi starter året med taleserien Smak av Himmel, og over tre søndager fra 21.januar taler Egil Svartdahl med overskriften «Jeg møtte Jesus». Ulike menneskers historier om møter med Jesus gir ulike perspektiver på hvem Jesus er, og hvem vi er i lys av ham.

I forbindelse med serien har vi laget en bibelleseplan over tre uker, med utgangspunkt i navngitte personer i Bibelen som møtte Jesus. Du finner den under her, og vil også få den utdelt i gudstjenestene de neste ukene.

Og du: Hvem er Jesus for deg? I løpet av serien oppfordrer vi også alle til å legge ut et bilde under #jegmøttejesus, med én setning om hva Jesus betyr for deg i ditt liv.

Velkommen til #smakavhimmel!