Språkkafé / Language café

In Nyheter by Hanne Ovidia Hansen

← Tilbake

 

SPRÅKKAFÉ / LANGUAGE CAFÉ

Vil du være med på Filadelfiakirkens språkkafé?

Welcome to the language café in the Filadelfia church!
Here you can practice Norwegian in a relaxed setting, get to know new people and have a cup of coffee at the same time.
It is free of charge and open to all!

Språkkaféen er et tilbud til mennesker som ønsker å trene på å snakke norsk. Tilbudet er ikke et norskkurs, men en uformell møteplass der mennesker treffes og vi bruker språket i gode samtaler over en kaffekopp. Som kirke arrangerer vi språkkafé fordi vi tror at språktrening er noe av det viktigste vi kan gi mennesker for at de integreres i samfunnet.

Deltagerne på språkkaféen har forskjellig bakgrunn og norskkunnskaper. Som medarbeidere ønsker vi å møte hver enkelt deltager der de er.

Viktige oppgaver i tjenesten er å ta initiativ til å hilse på og prate med deltakere, delta i forberedelsene i forkant av samlingene, samt rydde etterpå. Du trenger på ingen måte være lærer for å bli medarbeider, men må ha et ønske om å dele dine norskkunnskaper og møte deltagerne med vennlighet, åpenhet og respekt.

For oss som medarbeidere er det sentralt at vi kan være til hjelp for andre, men vi setter også stor pris på å få være en del av et godt og positivt tjenestefellesskap.

The language café takes place every second Tuesday in Filadelfia church, second floor, St. Olavs gate 24, Oslo. You can find the events on Facebook as well, by seraching for Language café /Språkkafé.

Språkkaféen arrangeres tirsdag oddetallsuker i matsalen i Filadelfiakirken (2. etg, over Barratt Kaffebar). Du kan finne arrangementene på Facebook ved å søke opp Filadelfiakirken Språkkafé. Leder for tjenesten er Synne Langeland (synne_langeland@hotmail.com.) Ta gjerne kontakt om du er interessert i å være medarbeider, eller ønsker mer informasjon.

Datoer for kafé våren 2018 / Language café spring 2018:

Tirsdag 16.januar kl. 19.30
Tirsdag 30.januar kl. 19.30
Tirsdag 13.februar kl. 19.30
Tirsdag 27.februar kl. 19.30
Tirsdag 13.mars kl. 19.30
Tirsdag 14.april kl. 19.30
Tirsdag 24.april kl. 19.30
Tirsdag 08.mai kl. 19.30
Tirsdag 22.mai kl. 19.30
Tirsdag 05.juni kl. 19.30
Tirsdag 19.juni kl. 19.30