Åndelig verksted

In Nyheter by Hanne Ovidia Hansen

← Tilbake

Åndelig verksted

Som kristne tror vi at det kristne livet kan og skal erfares. Derfor ønsker vi å legge til rette for trygge settinger med tid og rom for åndelige erfaringer, og for å kunne oppdage og praktisere nådegaver. Derfor har vi Åndelig Verksted 3 onsdager i høst; erfaringsbaserte samlinger om Den hellige ånd og spiritualitet – fordi vi tror Gud virker og skaper nye ting i oss. Kveldene vil inneholde bønn, lovsang, forbønn og en liten undervisningdel. Velkommen til Åndelig verksted 08.11 og 22.11!