Egil Svartdahl – Smak av himmel, del 2: Jeg tror

In Samtalespørsmål til talene by Hanne Ovidia Hansen

← Tilbake

Smak av himmel – Jeg tror.

Egil Svartdahl, 24.januar 2016

I møteserien «Smak av Himmel» ønsker vi å bringe himmelen nærmere for de som kanskje aldri har hatt en opplevelse med den. Vi ønsker å gjøre Guds rike synlig der hvor vi lever i hverdagene våre. I løpet av serien skal vi fokusere på treenigheten: Gud, Fader – Skaperen; Gud, Sønn – Frelseren; Gud, Den Hellige Ånd – Livgiveren.

 

Hovedessensen i taleserien «Jeg Tror» er at vår tro ikke er noe vi har funnet på selv, men det er noe vi overgir oss til og som er gitt oss. En tro som har blitt åpenbart av Gud gjennom Herren Jesus Kristus, og som har blitt prøvd i alt igjennom to tusen år. I del to hadde Egil tre overskrifter:

  • Sant menneske og sann Gud? – den kristne tro som et motsvar til grekerne og gnostikerne som så på materien som ond og ånd som noe godt. I Det nye testamentet blir vi vitne til Jesu menneskelige og guddommelige side.
  • I samme båt – Egil fikk følge Skvadron 330 som driver med redningsaksjoner til havs igjennom TV2. Når noen skal bli reddet opp fra havet firer de ned en redningsmann. Slik er det med Jesus også, han gikk ut fra Faderen og kom ned for å frelse alle mennesker.
  • Frelse for alle og for alltid – Gud valgte å sende sin sønn til oss i ren kjærlighet, og han vil at alle skal bli frelst, for alltid. Gud er interessert i hele oss.

 

Spørsmål til samtale:

  1. Hvem er Jesus for deg?
  2. Har du noen erfaringer med hvordan Jesus har åpenbart seg for deg? Enten gjennom en frelsesprosess, en spesiell situasjon eller i hverdagshandlinger.
  3. Frelse betyr egentlig frikjøpt/reddet, og at vi som har tatt imot Jesus er frikjøpt og reddet fra mørkets makter. Hva betyr det for deg og hvilke konsekvenser har det fått for hvordan du lever livet ditt?
  4. Egil delte en erfaring hvor han som ungdomspastor la merke til en sliten mann som stod i gangen til Filadelfia. Han tenkte og så muligheten til å få frelst enda en, men etter at Egil hadde snakket og delt alt han hadde om kristen tro sa denne mannen: «Du er bare interessert i sjela mi du…». Er det lett for oss å se på mennesker vi møter som en mulighet til å få frelst enda en?