Egil Svartdahl – Smak av himmel, del 1: Jeg tror

In Samtalespørsmål til talene by Hanne Ovidia Hansen

← Tilbake

 Smak av himmel – Jeg tror.

Egil Svartdahl, 17.januar 2016

I møteserien «Smak av Himmel» ønsker vi å bringe himmelen nærmere for de som kanskje aldri har hatt en opplevelse med den. Vi ønsker å gjøre Guds rike synlig der hvor vi lever ut hverdagene våre. I løpet av serien skal vi fokusere på treenigheten: Gud, Fader – Skaperen; Gud, Sønn – Frelseren; Gud, Den Hellige Ånd – Livgiveren.

I den første talen i serien talte Egil om «Jeg Tror». Essensen her er at vår tro ikke er noe vi har funnet på selv, men det er noe vi overgir oss til. En tro som har blitt åpenbart av Gud igjennom Herren Jesus Kristus. I den anledning stilte Egil tre spørsmål:

  • Hvem er Gud?
  • Hvem er jeg?
  • Hvem er Gud for meg?

Spørsmål til samtale:

  1. Del deres tanker rundt spørsmålene som Egil stilte.
  2. Drøft dette sitatet: «Om vår tro er forankret i vår egen mening, så er vi lett påvirkelige til å vike bort fra den troen. Det er bedre å stå i tro som har vært igjennom prøvelser i to tusen år.»